Adnoddau - Symudedd a thrafnidiaeth

Canolbwyntiodd yr ail Weithdy Datgarboneiddio yn y gyfres ar y thema o Symudedd a Thrafnidiaeth, a chynnwys astudiaethau achos gan dri chynghorau.

 

Rhoddodd Cyngor Sir Penfro gyflwyniad ar y Milford Haven:Energy Kingdom, prosiect sy’n archwilio sut allai fod system ynni sy’n seiliedig ar hydrogen ac ynni adnewyddadwy ar gyfer Dyfrffordd Aberdaugleddau. Mae'r prosiect yn cynnal cynllun peilot ar gerbydau celloedd tanwydd hydrogen.

Cyflwyniad ar gael yma

 

Darparodd Cyngor Sir Ynys Môn a Menter Môn drosolwg o’r hwb hydrogen yng Nghaergybi, a sut y bydd hyn yn helpu i ddatgarboneiddio trafnidiaeth yng Ngogledd Orllewin Cymru.

Cyflwyniad ar gael yma

 

Cyflwynodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent ar eu prosiect Canolfan Weithrediadau newydd sy'n ymgorffori dylunio cynaliadwy ac ynni adnewyddadwy i gefnogi'r cyngor ar ei daith i ddatgarboneiddio ei fflyd.

Cyflwyniad ar gael yma


 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 07553 655939
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30