Cyngor CLlLC

Cyngor CLlLC yw corff llywodraethu’r gymdeithas. Mae’n gyfrifol am benodi swyddogion, trin a thrafod materion cyfansoddiadol a gweithredol a hybu polisïau.

 

Yn ystod pob cyfarfod blynyddol cyffredinol, bydd Cyngor WLGA yn penodi’r llywydd a’i ddirprwyon, yr arweinydd a’i ddirprwyon a’r llefarwyr. Cyngor CLlLC sy’n pennu cyllideb y gymdeithas, hefyd. Mae gan yr aelodau cyswllt gynrychiolwyr ymhlith aelodau Cyngor CLlLC hefyd, er nad oes gyda nhw hawl i bleidleisio yno.

 

Aelodau Cylch Plaid Llafur

Y Cynghorydd Andrew Morgan yw Arweinydd Cylch Plaid Llafur

Enw Awdurdod
Y Cyng Stephen Thomas Cyngor Bwrdeistref Siriol Blaenau Gwent
Y Cyng Helen Cunningham Cyngor Bwrdeistref Siriol Blaenau Gwent
Y Cyng John Spanswick Cyngor Bwrdeistref Siriol Pen-y-bont ar Ogwr
Y Cyng Jane Gebbie Cyngor Bwrdeistref Siriol Pen-y-bont ar Ogwr
Y Cyng Melanie Evans & Y Cyng Eugene Caparros (Rhannu swydd) Cyngor Bwrdeistref Siriol Pen-y-bont ar Ogwr
Y Cyng Sean Morgan Cyngor Bwrdeistref Siriol Caerffili
Y Cyng James Pritchard Cyngor Bwrdeistref Siriol Caerffili
Y Cyng Eluned Stenner Cyngor Bwrdeistref Siriol Caerffili
Y Cyng Nigel George Cyngor Bwrdeistref Siriol Caerffili
Y Cyng Huw Thomas Cyngor Dinas Caerdydd
Y Cyng Peter Bradbury Cyngor Dinas Caerdydd
Y Cyng Norma Mackie Cyngor Dinas Caerdydd
Y Cyng Russell Goodway Cyngor Dinas Caerdydd
Y Cyng Sarah Merry  Cyngor Dinas Caerdydd
Y Cyng Ashley Lister Cyngor Dinas Caerdydd
Y Cyng Lynda Thorne Cyngor Dinas Caerdydd
Y Cyng Chris Weaver Cyngor Dinas Caerdydd
Y Cyng Emily Owen Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Y Cyng Jason McLellan Cyngor Sir Ddinbych
Y Cyng Gill German Cyngor Sir Ddinbych
Y Cyng Ian Roberts Cyngor Sir y Fflint
Y Cyng Dave Hughes Cyngor Sir y Fflint
Y Cyng Mary Ann Brocklesby Cyngor Sir Fynwy
Y Cyng Paul Griffiths Cyngor Sir Fynwy
Y Cyng Dimitri Batrouni Cyngor Dinas Casnewydd
Y Cyng Deb Davies Cyngor Dinas Casnewydd
Y Cyng Pat Drewett Cyngor Dinas Casnewydd
Y Cyng Mark Spencer Cyngor Dinas Casnewydd
Y Cyng Paul Miller Cyngor Sir Penfro
Y Cyng Matthew Dorrance Cyngor Sir Powys
Y Cyng Andrew Morgan OBE Cyngor Bwrdeistref Siriol Rhondda Cynon Taf
Y Cyng  Maureen Webber Cyngor Bwrdeistref Siriol Rhondda Cynon Taf
Y Cyng Christina Leyshon Cyngor Bwrdeistref Siriol Rhondda Cynon Taf
Y Cyng Anne Crimmings  Cyngor Bwrdeistref Siriol Rhondda Cynon Taf
Y Cyng Rhys Lewis Cyngor Bwrdeistref Siriol Rhondda Cynon Taf
Y Cyng Rob Stewart  Cyngor Abertawe
Y Cyng Andrea Lewis Cyngor Abertawe
Y Cyng David Hopkins Cyngor Abertawe
Y Cyng Louise Gibbard Cyngor Abertawe
Y Cyng Robert Francis-Davies Cyngor Abertawe
Y Cyng Anthony Hunt  Cyngor Bwrdeistref Siriol Torfaen
Y Cyng Richard Clark  Cyngor Bwrdeistref Siriol Torfaen
Y Cyng Lis Burnett  Cyngor Bro Morgannwg
Y Cyng Bronwen Brooks Cyngor Bro Morgannwg

Aelodau’r Cylch Annibynnol

Y Cynghorydd Mark Pritchard yw Arweinydd y Cylch Annibynnol

Enw Awdurdod
Y Cyng Jane Tremlett Cyngor Sir Gâr                                          
Y Cyng Charlie McCoubrey Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Y Cyng Julie Fallon Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Y Cyng Glyn Banks Cyngor Sir y Fflint
Y Cyng Geraint Thomas Cyngor Bwrdeistref Siriol Merthyr Tudful
Y Cyng Andrew Barry Cyngor Bwrdeistref Siriol Merthyr Tudful
Y Cyng Steve Hunt Cyngor Castell-nedd Port Talbot
Y Cyng Simon Knoyle Cyngor Castell-nedd Port Talbot
Y Cyng Jon Harvey Cyngor Sir Penfro
Y Cyng Neil Prior Cyngor Sir Penfro
Y Cyng Beverley Baynham Cyngor Sir Powys
Y Cyng Edward (Eddie) Edwards Cyngor Bro Morgannwg
Y Cyng Mark Pritchard Cyngor Bwrdeistref Siriol Wrecsam
Y Cyng David A Bithell Cyngor Bwrdeistref Siriol Wrecsam

Aelodau Cylch Plaid Cymru

Y Cynghorydd Dyfrig Siencyn yw Arweinydd Cylch Plaid Cymru

Enw Awdurdod
Y Cyng Darren Price  Cyngor Sir Gâr                                     
Y Cyng Linda Evans Cyngor Sir Gâr
Y Cyng Alun Lenny Cyngor Sir Gâr
Y Cyng Bryan Davies Cyngor Sir Ceredigion
Y Cyng Alun Williams Cyngor Sir Ceredigion
Y Cyng Dyfrig L Siencyn Cyngor Gwynedd
Y Cyng Nia Wyn Jeffreys Cyngor Gwynedd
Y Cyng Dafydd Meurig Cyngor Gwynedd
Y Cyng Robin Williams Cyngor Sir Ynys Môn
Y Cyng Gary Pritchard Cyngor Sir Ynys Môn
Y Cyng Alun Llewelyn Cyngor Castell-nedd Port Talbot 

Aelodau Cylch y Democratiaid Rhyddfrydol

Y Cynghorydd Andrew Parkhurst yw Arweinydd y Cylch Democratiaid Rhyddfrydol

Enw Awdurdod
Y Cyng Andrew Parkhurst Cyngor Sir y Fflint
Y Cyng James Gibson-Watt Cyngor Sir Powys                                        

Aelodau Cylch y Ceidwadwyr

Enw Awdurdod
Y Cyng Jeremy Kent                              Cyngor Bwrdeistref Siriol Wrecsam                                   

Awdurdodau’r parciau cenedlaethol

Enw Awdurdod

Y Cyng Gareth Ratcliffe

Cyngor Sir Powys        

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Y Cyng Di Clements           

Cyngor Sir Benfro              

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro

Y Cyng Dilwyn Roberts     

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy             

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Awdurdodau’r gwasanaethau tân ac achub

Enw Awdurdod

I'w gadarnhau

Awdurdod Tân ac Achub y De

Y Cyng Gwynfor Thomas

Cyngor Sir Powys

Awdurdod Tân ac Achub y Canolbarth a’r Gorllewin

Y'w gadarnhau

Awdurdod Tân ac Achub y Gogledd

  Seddau Modd defnyddio’r pleidleisiau
Blaenau Gwent 2 Unigol
Pen-y-bont ar Ogwr 3 Unigol
Caerffili 4 Un talp
Caerdydd 8 Un talp
Sir Gâr 4 Unigol
Ceredigion 2 Unigol
Conwy 3 Unigol
Sir Ddinbych 2 Unigol
Sir y Fflint 4 Un tal
Gwynedd 3 Un talp
Ynys Môn 2 Unigol
Merthyr Tudful 2 Un talp
Sir Fynwy 2 Un talp
Castell-nedd Port Talbot 3 Un talp
Casnewydd 4 Un talp
Sir Benfro 3 Unigol
Powys 3 Unigol
Rhondda Cynon Taf 5 Un talp
Abertawe 5 Un talp
Tor-faen 2 Un talp
Bro Morgannwg 3 Un talp
Wrecsam 3 Unigol
Cyfanswm y seddau 72  

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30