Adnoddau - Dangosfyrddau Cysylltiedig â Threfniadau Pontio'r UE

Mae'r dangosfyrddau wedi’i gynhyrchu gan Grant Thornton ac yn rhan o Raglen Cefnogi Trosglwyddiad Brexit ar gyfer awdurdodau lleol Cymru. Maen nhw'n cynnwys nodweddion poblogaeth ac economaidd pob ardal ac yn dod gyda ‘mynegai bregusrwydd cymuned’ yn seiliedig ar ffactorau fel lefelau amddifadedd, cymwysterau a chanran o bobl a gyflogir mewn galwedigaethau elfennol a ystyrir mewn perygl mwyaf. Mae’r Pecyn gwaith parodrwydd am drefniadau pontio'r UE yn amlygu’r tair meysydd sy’n debygol i gael yr effaith mwyaf arwyddocaol . mae Atodioad A yn amlygu'r meysydd i ganolbwyntio arnynt wrth baratoi busnesau.

Mae’n anochel gyda darlun lefel uchel ar gyfer ardaloedd awdurdod lleol cyfan, bod yn rhaid cymryd gofal, fel o fewn pob ardal mae yna amrywiadau hefyd.   

 • Cyfweliadau Diagnostig (Awdurdodau Lleol): Agorwch y ddolen yma 
 • Effaith trefniadau pontio'r UE ar fasnach yng Nghymru: Agorwch yr adroddiad yma         
 • Y berthynas newydd gyda'r UE a'r hyn y mae'n olygu i Lywodraeth Leol Cymru: Saesneg yn unig                                 

Dangosfyrddau cysylltiedig â threfniadau pontio'r UE (Rhanbarthol):

 • PRIFFDDINAS - RANBARTH CAERDYDD: Agorwch y ddolen yma 
 • PARTNERIAETH RANBARTHOL TYFU CAOLBARTH CYMRU: Agorwch y ddolen yma 
 • BWRDD UCHELGAIS ECONOMAIDD GOGLEDD CYMRU: Agorwch y ddolen yma 
 • DINAS-RANBARTH BAE ABERTAWE: Agorwch y ddolen yma 

Dangosfyrddau cysylltiedig â threfniadau pontio'r UE (Awdurdodau Lleol):

 • BLAENAU GWENT: Agorwch y ddolen yma 
 • PEN Y BONT AR OGWR: Agorwch y ddolen yma 
 • CAERFFILI: Agorwch y ddolen yma 
 • CAERDYDD:  Agorwch y ddolen yma 
 • SIR GAR: Agorwch y ddolen yma 
 • CEREDIGION: Agorwch y ddolen yma 
 • CONWY: Agorwch y ddolen yma 
 • SIR DDINBYCH: Agorwch y ddolen yma 
 • SIR Y FFLINT: Agorwch y ddolen yma 
 • GWYNEDD: Agorwch y ddolen yma 
 • YNYS MÔN: Agorwch y ddolen yma 
 • MERTHYR TUDFUL: Agorwch y ddolen yma 
 • SIR FYNWY: Agorwch y ddolen yma 
 • CASTELL-NEDD PORT TALBOT: Agorwch y ddolen yma 
 • CASNWEYDD: Agorwch y ddolen yma 
 • SIR BENFRO: Agorwch y ddolen yma 
 • POWYS: Agorwch y ddolen yma 
 • RHONDDA CYNON TAF: Agorwch y ddolen yma 
 • ABERTAWE: Agorwch y ddolen yma 
 • TORFAEN: Agorwch y ddolen yma 
 • BRO MORGANNWG: Agorwch y ddolen yma 
 • WRECSAM: Agorwch y ddolen yma 

Dolenni:


Mae rhagor o wybodaeth gan: Neville Rookes

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 07553 655939
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30