Tai fforddiadwy

Un o brif rannau rôl strategol yr awdurdodau lleol ym maes tai yw cynllunio ar gyfer tai fforddiadwy yn y fro a cheisio diwallu anghenion y trigolion.

I’r diben hwnnw, byddan nhw’n defnyddio amryw ddulliau:

  • asesu’n drylwyr farchnadoedd tai lleol, anghenion o ran tai a’r galw am dai
  • defnyddio pwerau cynllunio i ofalu bod adeiladwyr tai yn helpu i roi tai preifat fforddiadwy ar gael
  • cydweithio â chymdeithasau tai i ofalu bod grant y tai cymdeithasol ac adnoddau eraill yn cael eu gwario i ddatblygu tai cymdeithasol newydd a chynlluniau prynu cartrefi isel eu cost
  • strategaethau tai gwag i ofalu bod pob cartref yn cael ei ddefnyddio
  • helpu i wella tai preifat trwy fenthyciadau, grantiau a chynlluniau rhyddhau ecwiti
Fforddiadwyedd a Rhwystrau Mynediad i Dai Cymdeithasol

Gomisiynwyd y Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Grŵp Cartrefi Cymunedol Cymru a'r Ddinas a Sir Cyngor Abertawe'r Rhwydwaith Safon Ansawdd Tai (RSAT) i ymchwilio dros  y sector tai yng Nghymru a'r DU yn lletach mewn i'r fforddiadwyedd a'r rhwystron i fynedfa’r tai cymdeithasol, yn ogystal â nodi'r ymarfer a newyddbeth gorau. Gyhoeddwyd y darganfyddiadau a'r cymeradwyaethau o'r ymchwil fewn adroddiad a phecyn cymorth, gweli'r dolenni isod.


Dolenni:


Mae rhagor o wybodaeth gan: Jim McKirdle

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30