Adnoddau

Mae’r Rhaglen Cefnogi Newid Hinsawdd, wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru, yn darparu cymorth i Awdurdodau Lleol wrth iddynt weithio tuag at ddod yn garbon net sero erbyn 2030.

 

Gan ganolbwyntio ar y pedwar thema allweddol o fap llwybr datgarboneiddio Llywodraeth Cymru; adeiladau, defnydd tir, cludiant a chaffael, bydd y rhaglen yn darparu ystod o gefnogaeth gan gynnwys pecynnau gwaith, ymchwil wedi’i gomisiynu ar ymyraethau i gyflawni sero net, hyfforddiant i adeiladu gwybodaeth ac arbenigedd, a digwyddiadau i hwyluso rhannu arferion da. Mae’r Rhaglen hefyd yn cynnwys addasu, edrych ar gamau sy’n ofynnol i wella gwytnwch gwasanaethau cyngor a chymunedau yn sgil effeithiau newid hinsawdd. 

 

Bydd y dudalen gwe yn cael ei diweddaru yn rheolaidd gyda gwybodaeth ar y rhaglen ac yn darparu banc o adnoddau i gefnogi Awdurdodau Lleol ar y siwrnai tuag at ddatgarboneiddio.

 

Cynlluniau gweithredu datgarboneiddio cynghorau - Ewch i wefan y Cynghorau i weld eu Cynllun Gweithredu a’r gwaith maent wedi bod yn ei wneud ar ddatgarboneiddio.


Am fwy o wybodaeth cysylltwch â: Dewi Jones

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30