Datganiadau i’r wasg

Llywodraeth leol yn croesawu £25 miliwn, ond angen am gyllid cynaliadwy hir-dymor 

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) heddiw wedi croesawu’r cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru o £25m yn ychwanegol i awdurdodau lleol yn 2024-25. Ond mae CLlLC yn rhybuddio nad yw dal yn unman agos i fod yn ddigon i gwrdd â’r bwlch cyllidol o ... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 07 Chwefror 2024 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion

CLlLC yn ymrwymo i weithio gyda Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael â diwylliant Tân ac Achub De Cymru 

Mae’r CLlLC wedi ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru ynghylch camau i’w cymryd i fynd i’r afael â’r diwylliant gweithio yn Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, mater a amlygwyd yn ddiweddar mewn adroddiad annibynnol. Mae pedwar comisiynydd... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 07 Chwefror 2024 Categorïau: Diogelwch cymunedau a thân ac achub Newyddion

“Hollbwysig” bod arian canlyniadol yn cael ei ddarparu i gynghorau Cymru yn llawn 

Yn ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth y DU am gyllid ychwanegol i gynghorau yn Lloegr, dywedodd y Cynghorydd Anthony Hunt (Torfaen), Llefarydd CLlLC dros Gyllid: “Mae’r cyhoeddiad heddiw y bydd cynghorau yn Lloegr yn derbyn £600m yn ychwanegol... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 24 Ionawr 2024 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion

Llywodraeth leol yn arwyddo i Siarter i helpu i symleiddio’r system fudd-daliadau yng Nghymru 

Mae siarter yn cael ei lansio heddiw i helpu i wella hygyrchedd y system fudd-daliadau ac i hybu trigolion cymwys i hawlio cefnogaeth hollbwysig. Cyd-ddyluniwyd Siarter Budd-daliadau Cymru gan ystod eang o randdeiliaid, gan gynnwys CLlLC ac... darllen mwy
 
Dydd Llun, 22 Ionawr 2024 Categorïau: Diwygio trefn y budd-daliadau Newyddion

Colli swyddi Tata yn “ergyd ysgytwol” yn lleol ac yn genedlaethol 

Mynegwyd pryderon difrifol gan arweinwyr cyngor ynghylch y cyhoeddiad heddiw gan gwmni dur Tata. Mewn cyfarfod o Fwrdd Gweithredol CLlLC, sy’n cynnwys pob un o’r 22 o gynghorau Cymru, siaradodd arweinwyr am eu pryder ynghylch y newyddion... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 19 Ionawr 2024 Categorïau: Datblygu economaidd, cynllunio, trafnidiaeth ac adfywio Newyddion

Cynghorau De Cymru yn Ymateb i Ymchwiliad i Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru 

Mewn ymateb i gyhoeddiad yr ymchwiliad annibynnol i Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru, mae’r 10 cyngor sy’n gweithredu yn ardal De Cymru wedi cyhoeddi’r datganiad a ganlyn: Fel arweinwyr cynghorau yn ardal Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru,... darllen mwy
 
Dydd Iau, 04 Ionawr 2024 Categorïau: Diogelwch cymunedau a thân ac achub Newyddion

CLlLC yn Ymateb i Ymchwiliad i Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru 

Mewn ymateb i gyhoeddiad yr ymchwiliad annibynnol i Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru, mae CLlLC wedi cyhoeddi’r datganiad a ganlyn: Mae CLlLC wedi’i siomi ac yn bryderus gyda chanfyddiadau’r ymchwiliad i ddiwylliant ac ymddygiad mewnol... darllen mwy
 
Dydd Iau, 04 Ionawr 2024 Categorïau: Diogelwch cymunedau a thân ac achub Newyddion

Ymateb CLlLC i’r setliad llywodraeth leol 

Dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan OBE, Arweinydd CLlLC: “Roeddem ni’n gwybod y byddai hwn yn setliad heriol, ac yn cydnabod ymdrechion Llywodraeth Cymru wrth geisio amddiffyn gwasanaethau cyhoeddus rheng flaen i raddau. Ond llwm yw’r rhagolwg i ... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 20 Rhagfyr 2023 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion

Ymateb CLlLC i Gyhoeddiad Cyllid Llywodraeth Cymru Heddiw 

~/wlgas-response-to-today’s-welsh-government-finance-announcement
Nid yw’r rhain yn benderfyniadau hawdd, a byddem yn cefnogi’r Gweinidog i ddiogelu cyllid craidd llywodraeth leol yn 2023-24. Rydym hefyd yn cefnogi’r egwyddorion sylfaenol y mae Llywodraeth Cymru wedi’u cymhwyso i ddiogelu gwasanaethau rheng flaen, ... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 17 Hydref 2023 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion

Cynghorau yn croesawu cynllun Llywodraeth Cymru i leihau beichiau 

Mae CLlLC heddiw wedi croesawu cynllun gan Llywodraeth Cymru i leihau beichiau gweinyddol ar awdurdodau lleol. Mewn Datganiad Ysgrifenedig heddiw, amlinellodd y Gweinidog dros Gyllid a Llywodraeth Leol ymrwymiadau i dalu llai o grantiau penodol a ... darllen mwy
 
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30