Cyfres Gweithdai Datgarboneiddio

Mae cynghorau ledled Cymru yn cyflwyno prosiectau cyffrous ac arloesol ar eu teithiau i ddatgarboneiddio a Net Zero Carbon. Er mwyn tynnu sylw at yr arfer gorau, mae CLlLC yn cynnal cyfres o Weithdai Datgarboneiddio misol i staff yn gynghorau i rannu dysgu ar draws Awdurdodau Lleol. Mae'r gyfres yn dilyn y meysydd blaenoriaeth a nodwyd ym “Trywydd Datgarboneiddio'r Sector Cyhoeddus Cymru”: Adeiladau, Symudedd a Thrafnidiaeth, Defnydd Tir a Chaffael.

 

Bydd gwybodaeth ac adnoddau o'r gweithdai ar gael ar y wefan hon.


Am fwy o wybodaeth cysylltwch â: Jenny Lloyd

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30