Rhaglen Cefnogi Trosglwyddiad Brexit ar gyfer Awdurdodau Lleol Cymru

Mae CLlLC wedi llwyddo gyda chais am arian o Gronfa Trosglwyddo UE Llywodraeth Cymru, a sefydlwyd i helpu gwasanaethau cyhoeddus a busnesau Cymru i baratoi ar gyfer Brexit. Bydd CLlLC yn defnyddio’r cyllid o £150k i ddarparu Rhaglen Cefnogi Trosglwyddiad Brexit ar gyfer Awdurdodau Lleol Cymru.  

 

Nodau’r rhaglen fydd sicrhau nad yw awdurdodau lleol Cymru yn dyblygu gwaith wrth baratoi ar gyfer Brexit; sicrhau bod pob awdurdod lleol yng Nghymru yr un mor barod ar gyfer Brexit mewn sectorau allweddol; a sefydlu rhaglen gyfathrebu mwy ffurfiol, dwy ffordd, rhwng awdurdodau lleol a’r rhai hynny sy’n cynllunio ar gyfer Brexit yn Llywodraethau Cymru a’r DU.

 

Bydd gweithgareddau dan y rhaglen gefnogi yn cynnwys trefnu digwyddiadau (cenedlaethol a rhanbarthol), cynhyrchu pecynnau ac adnoddau eraill a chomisiynu ymchwil ar faterion lle bydd Brexit yn effeithio yn sylweddol ar lywodraeth leol. Darperir y rhaglen rhwng rŵan ac Ebrill 2019.

 

Bydd wybodaeth am y gweithgareddau o dan ein Rhaglen Cefnogi Trosglwyddiad Brexit a’r adnoddau cysylltiedig ar gael ar y wefan hon. Mae’r cynllun busnes yn ddogfen sy’n datblygu ond mae croeso i chi ofyn am gopi ohoni ar unrhyw adeg. 


Dolenni:


 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30