Dogfen ganllawiau

 

Canllaw Tir a dal a storio carbon CLlLC - Canllaw i awdurdodau lleol Cymru


Mae’r ddogfen hon a baratowyd ar gyfer a chyhoeddwyd gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn darparu canllaw i’r 22 Awdurdod a 3 Parc Cenedlaethol yng Nghymru ar fater tir a’i rôl yn storio a dal carbon.  Ei nod yw cefnogi swyddogion ac aelodau awdurdod i integreiddio’r mater hwn yn eu gwaith i reoli a dylanwadu ar y defnydd o dir, i helpu i gyflawni targedau di-garbon net. 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30