Consortia gwella ysgolion Cymru - Manylion Cyswllt

Rheoli Cyfarwyddwyr:  


GwE - Tuag at ragoriaeth

Arwyn Thomas

ArwynLloydThomas@gwynedd.llyw.cymru 

01492 806100

gwefan: www.gwegogledd.cymru 


Consortiwm Canolbarth y De

Clara Seery

Clara.Seery@cscjes.org.uk 

01443 827565

gwefan: www.cscjes.org.uk


Gwasanaeth Cyflawni Addysg i Dde Ddwyrain Cymru 

Debbie Harteveld

Debbie.Harteveld@sewaleseas.org.uk 

01443 863145

gwefan: www.sewales.org.uk 


Partneriaeth

Ian Altman

Ian.Altman@partneriaeth.cymru

07917 559 402

gwefan: www.partneriaeth.cymru


 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30