CLILC

 

Consortia gwella ysgolion Cymru - Manylion Cyswllt

Rheoli Cyfarwyddwyr:  


GwE - Tuag at ragoriaeth

Arwyn Thomas

ArwynLloydThomas@gwynedd.llyw.cymru 

01492 806100

gwefan: www.gwegogledd.cymru 


Consortiwm Canolbarth y De

Clara Seery

Clara.Seery@cscjes.org.uk 

01443 827565

gwefan: www.cscjes.org.uk


Gwasanaeth Cyflawni Addysg i Dde Ddwyrain Cymru 

Debbie Harteveld

Debbie.Harteveld@sewaleseas.org.uk 

01443 863145

gwefan: www.sewales.org.uk 


Partneriaeth

Ian Altman

Ian.Altman@partneriaeth.cymru

07917 559 402

gwefan: www.partneriaeth.cymru


 

https://wlga.cymru/school-improvement-consortia-wales-contact-details