Datblygu Democratiaeth Leol ac Aelodau

Datblygu cynghorwyr

Mae WLGA yn parhau i gynnig cyfarwyddyd a chymorth strategol i awdurdodau lleol yn ogystal â hyfforddiant a phecynnau cymorth mewnol i gynghorwyr mewn meysydd megis craffu, llywio cyfarfodydd, mentora ac adolygu datblygiad personol.

 

Dyma holl fanylion cynnig WLGA ynglŷn â datblygu cynghorwyr.

 

Llywodraethu ac Archwilio

Llunio canllawiau, cylch gorchwyl a rhaglen o hyfforddiant o bell ar gyfer aelodau pwyllgorau llywodraethau ac archwilio yn seiliedig ar ofynion newydd Deddf 2021.


I gael rhagor o wybodaeth am unrhyw un o'r cymorth, cysylltwch â Thîm Gwella CLlLC: 

Gwelliant@wlga.gov.uk 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30