Cefnogaeth ar gyfer Gwelliant CLlLC

Yn 2021-22 lansiwyd y Rhaglen Wella i gefnogi gwelliant a arweinir gan y sector ar draws llywodraeth leol yng Nghymru. Mae hon yn rhaglen a ariennir gan grant gan Lywodraeth Cymru o hyd at £800,000 y flwyddyn am dair blynedd.

 

Ers 2021-22 mae tîm bach wedi’i recriwtio i ddatblygu, darparu a rheoli’r rhaglen, i ddarparu a chomisiynu cymorth ac i recriwtio panel o aelodau a swyddogion cyfoedion.

 

Beth yw Gwelliant a Arweinir gan y Sector?

Mae llwyddiant gwelliant a arweinir gan y sector yn ddibynnol ar gyfranogiad weithgar y sector sydd yn ei dro yn dibynnu ar y ffaith bod y cynnig yn berthnasol ac o werth. 

 

Mae arweinwyr a phrif weithredwyr wedi mynegi ymrwymiad i welliant a arweinir gan y sector, wedi’i ategu gan her, cefnogaeth a chymorth cydfuddiannol gan gyfoedion. Er gwaethaf yr heriau digynsail yn ystod Covid-19, mae cymorth cydfuddiannol a phartneriaeth wedi ategu ymateb cydlynol llywodraeth leol a gwasanaethau cyhoeddus ac mae uwch reolwyr wedi parhau i ddarparu mentora, cefnogaeth gan gymheiriaid a her i gydweithwyr ar draws llywodraeth leol.

 

Bydd model llwyddiannus a arweinir gan y sector yn ddibynnol ar ymrwymiad gan uwch aelodau a gweithwyr proffesiynol i ymrwymo i ymgysylltu a chynnig cefnogaeth o’r ddwy ochr i gydweithwyr o fewn ac ar draws llywodraeth leol. Mae manteision herio a chefnogi cyfoedion yn ddeublyg:

 

  1. mae awdurdod yn derbyn safbwyntiau arbenigol a phrofiad cyfoedion wrth fynd i’r afael â mater penodol neu gynnal asesiad/proses herio; a
  2. mae hi’n gyfle i gyfoedion ddatblygu, i gael profiad o ddulliau, diwydiannau a datrysiadau sefydliadau eraill a dod â syniadau a dysgu sefydliadol, personol neu broffesiynol newydd yn ôl.

 

Herio a Chefnogi Cyfoedion

Bydd CLlLC yn gweithio’n agos gyda’r CLlL i ddarparu mynediad at raglenni sydd ond ar gael i awdurdodau Lloegr ar hyn o bryd ac i recriwtio a hyfforddi criw o uwch aelodau Cymreig a swyddogion cyfoedion i ddarparu her a chefnogaeth cyfoedion ar draws ein cynnig cyffredinol a chynnig wedi’i thargedu. Bydd gan awdurdodau Cymreig fynediad at arbenigedd a phrofiad cyfoedion o Loegr, ac fel arall.  

 

Mae CLlLC wrthi'n datblygu ei her a'i chynnig cymorth gan gymheiriaid, ond yn y cyfamser bydd yn ariannu awdurdodau Cymru i gael mynediad at gynnig cymheiriaid y Gymdeithas Llywodraeth Leol.


I gael rhagor o wybodaeth am unrhyw un o'r cymorth, cysylltwch â Thîm Gwella CLlLC:

Gwelliant@wlga.gov.uk

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30