Polisi Cwynion CLlLC

Mae’n bwysig y bydd ein cwsmeriaid yn gwerthfawrogi CLlLC a’i gwasanaethau.

 

Mae’r polisi’n amlinellu gweithdrefn cyflwyno cwynion am unrhyw wasanaethau neu’r modd rydyn ni’n cadw at Safonau’r Gymraeg. Mae’n diffinio cwyn ac yn esbonio sut y cewch chi gyflwyno cwynion.


Am rhagor o wybodaeth cysylltwch â: enquiries@wlga.gov.uk

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30