Cysylltiadau Cynghorau Cymru ar gyfer Wcráin

 

Dolenni defnyddiol i wybodaeth a chymorth o ran Wcráin a manylion cyswllt.

 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent

Manylion cyswllt: 

info@blaenau-gwent.gov.uk

01495 311556


Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen y bont ar Ogwr

Manylion cyswllt: 

UkraineResponse@bridgend.gov.uk

01656 643643


Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Manylion cyswllt: 

CymorthWcrain@caerffili.gov.uk

01443 815588 


Cyngor Caerdydd

Manylion cyswllt: 

Tim Cefnogi pobl Wcráin

CymorthiWcrain@Caerdydd.gov.uk​


Cyngor Sir Gâr

Manylion cyswllt: 

direct@carmarthenshire.gov.uk

UkraineCrisis@carmarthenshire.gov.uk

01267 234567


Cyngor Sir Ceredigion

Manylion cyswllt: 

clic@ceredigion.gov.uk

01545 570881


Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Manylion cyswllt: 

ukrainesupport@conwy.gov.uk

01492 574000 


Cyngor Sir Ddinbych

Manylion cyswllt: 

ukresettlement@denbighshire.gov.uk

01824 706000


Cyngor Sir y Fflint

Manylion cyswllt: 

ukraineresettlement@flintshire.gov.uk

01352 752121


Cyngor Gwynedd

Manylion cyswllt: 

ffoaduriaid@gwynedd.llyw.cymru

noddwyrwcrain@gwynedd.llyw.cymru

01766 771000 


Cyngor Sir Ynys Môn

Manylion cyswllt: 

cymorthwcrain@ynysmon.gov.uk

01248 750057


Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Manylion cyswllt: 

gwasanaethauigwsmeriaid@merthyr.gov.uk

01685 725000


Cyngor Sir Fynwy

Manylion cyswllt: 

ukrainesupport@monmouthshire.gov.uk

01633 644644


Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot

Manylion cyswllt: 

ukraine@npt.gov.uk

01639 686868


Cyngor Dinas Casnewydd

Manylion cyswllt: 

info@newport.gov.uk 

01633 656 656 


Cyngor Sir Penfro

Manylion cyswllt: 

ukrainecommunityresponse@pembrokeshire.gov.uk 

imc@pembrokeshire.gov.uk

01437 775400 (Swyddog dyletswydd)

01437 764551 (Rhif cyffredinol y cyngor)


Cyngor Sir Powys

Manylion cyswllt: 

ukraine.enquiries@powys.gov.uk 

01597 827460


Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Manylion cyswllt: 

General Enquiries

01443 425005 


Cyngor Dinas a Sir Abertawe

Manylion cyswllt: 

contact@swansea.gov.uk

01792 636565 - Llinell Gymorth Cefnogi Wcráin


Cyngor Bwrdeistref Sirol Tor-faen

Manylion cyswllt: 

support.ukraine@torfaen.gov.uk

01495 766097


Cyngor Bro Morgannwg

Manylion cyswllt: 

ukrainiansupport@valeofglamorgan.gov.uk 

01446 700111 


Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Manylion cyswllt: 

homesforukraine@wrexham.gov.uk

01978 292000


Lawrlwytho fersiwn PDF yma

(Mai 2022)

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30