Ymchwiliadau pwyllgorau 2020

Ymchwiliad i COVID-19 a'i effaith ar faterion sy'n ymwneud â chylch gwaith y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

Tystiolaeth CLlLC - Tachwedd 2020 - Sector Gwirfoddol

Sesiwn dystiolaeth CLlLC i'r Pwyllgor - Tachwedd 2020 - Sector Gwirfoddol

Tystiolaeth CLlLC - Gorffennaf 2020 - Llywodraeth Leol

Sesiwn dystiolaeth CLlLC i'r Pwyllgor - Gorffennaf 2020 - Llywodraeth Leol

Sesiwn dystiolaeth CLlLC i'r Pwyllgor - Gorffennaf 2020 - Tai

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma


Ymchwiliad i effaith Covid-19, a'r modd y mae'n cael ei reoli, ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru

Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon 

Tystiolaeth CLlLC - Medi 2020 

Sesiwm dystiolaeth CLlLC - Medi 2020

Tystiolaeth CLlLC - Mai 2020 

Sesiwn dystiolaeth CLlLC i'r Pwyllgor - Mai 2020

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma


Ymchwiliad i effaith argyfwng Covid-19 ar blant a phobl ifanc yng Nghymru

Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg 

Tystiolaeth CLlLC - Mehefin 2020

Sesiwn dystiolaeth CLlLC i'r Pwyllgor - Ionawr 2021

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma


 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30