Adnoddau - Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Goblygiadau Brexit i Iechyd y Cyhoedd yng Nghymru: Ymagwedd Asesu Effaith ar Iechyd - Gallwch gweld yr adroddiad yma

Cyhoeddwyd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru

  • Mae adroddiad hon yn trafod effeithiau posibl Brexit ar iechyd tymor byr, canolig a hirdymor pobl sy'n byw yng Nghymru

 

Rheoli ymadael UE mewn iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru: Cwestiynau cyffredin - Gallwch gweld y dogfen yma (Saesneg yn unig)

Cyhoeddwyd gan Conffederasiwn GIG Cymru

  • Mae dogfen hon yn ceisio ateb rhai o'r prif qwestiynau sydd yn gyffredin i'r rhai hynny yn gweithio yn y GIG yng Nghymru

 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 07553 655939
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30