Adnoddau - Digwyddiadau CLlLC ar gyfer Brexit

Digwyddiad: Paratoi ar gyfer Brexit?

05 Medi 2019 - Neuadd y Ddinas, Caerdydd

 1. Gweld yr araith gan y Cyng. Alison Evison - Arlywydd COSLA here (Saesneg yn unig)
 2. Gweld y nodiadau o'r cyfarfod yma (Saesneg yn unig)
 3. Gweld y nodiadau o'r trafodaethau bord gron yma​​​​ (Saesneg yn unig)

Cyflwyniadau:

 1.  Gwybodaeth ddiweddaraf am Brexit a chynllunio (Grant Thornton)
 • Gweld y cyflwyniad yma (Saesneg yn unig)
 1. Trefniadau Pontio Ewropeaidd (Llywodraeth Cymru a Newfield's Law)
 • Gweld y cyflwyniad yma (Saesneg yn unig)

Digwyddiad Brexit ar gyfer Arweinwyr Brexit

17 Ebrill 2019 - Gwesty'r Metropole, Llandrindod

 1. Cynnydd sydd wedi'i wneud gan awdurdodau leol (Grant Thornton)
 • Gweld y cyflwyniad yma (Saesneg yn unig)
 1. ​Llywodraeth Leol yn paratoi am Brexit - Edrych ar y sefyllfa: Rhaglen Cefnogi Trosglwyddiad UE a'r Panel Cynghori Paratoadau'r UE - Edrych ymlaen (Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru) 
 • Gweld y cyflwyniad yma

Digwyddiad Brexit a Gofal Cymdeithasol

14 Chwefror 2019 - Gwesty'r Metropole, Llandrindod

Agenda - Gweld yma 
 1. Paratoi am Brexit heb gytundeb: materion allwedol ar gyfer y GIG (Conffederasiwn GIG Cymru)
 • Gweld y cyflwyniad yma (Saesneg yn unig)


Digwyddiad Brexit i Arweinwyr Brexit yr ALl a Rheolwyr Cyfathrebu / Uwch Swyddogion Cyfathrebu

13 Tachwewdd 2018 - Gwesty'r Metropole, Llandrindod

Agenda - Gweld yma 
 1. Y Sefyllfa o ran Brexit a gwaith Brexit CLlLC (Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru)
 • Gweld y cyflwyniad yma
 1. ​ Pecyn gwaith ar barodrwydd at Brexit (Grant Thornton)
 • Gweld y cyflwyniad yma (Saesneg yn unig)

Cynllunio ar gyfer Brexit: Gweithdy Datblygu Economaidd Awdurdodau Lleol

24 Hydref 2018 - Gwesty’r Royal Oak, y Trallwng

Agenda - Gweld yma
 1. Brexit a Ddatblygu Economaidd (Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru)
 • Gweld y cyflwyniad yma (Saesneg yn unig)

Brexit a Gwarchod y Cyhoedd

17 Hydref 2018 - Neuadd y Ddinas, Caerdydd

Agenda - Gweld yma
 1. Brexit - Diogelwch Bwyd a Iechyd Porthladd (Grŵp Penaethiaid Iechyd Yr Amgylchedd Cymru)
 • Gweld y cyflwyniad yma (Saesneg yn unig)
 1. Brexit - Goblygiadau Safonau Masnach (Penaethiaid Safonau Masnach Cymru)
 • Gweld y cyflwyniad yma (Saesneg yn unig)
 1. Effeithiau ar iechyd anifeiliaid a mesurau rheoli clefyd (Sefydliad Siartredig Safonau Masnach)
 • Gweld y cyflwyniad yma (Saesneg yn unig)
 1. Brexit - Safonau a diogelwch bwyd (Asiantaeth Safonau Bwyd)
 • Gweld y cyflwyniad yma (Saesneg yn unig)
 1. Goblygiadau Brexit ar amddiffyn iechyd (Iechyd Cyhoeddus Cymru)
 • Gweld y cyflwyniad yma (Saesneg yn unig)

Brexit a'r Amgylchedd

25 Medi 2018 - Neuadd y Ddinas, Caerdydd

 1. Rhaglen Deddfwriaeth yr UE (Llywodraeth Cymru)
 • Gweld y cyflwyniad yma (Saesneg yn unig)
 1. Brexit ac Ein Wlad: Sicrhau Dyfodol Ffermio yng Nghymru (Llywodraeth Cymru)
 • Gweld y cyflwyniad yma (Saesneg yn unig)
 1. Rhaglen Grantiau Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant 2019-2013 (Llywodraeth Cymru)
 • Gweld y cyflwyniad yma
 1. Brexit a'r Amgylchedd - Rhaglen Ymateb yr UE (Cyfoeth Naturiol Cymru)
 • Gweld y cyflwyniad yma (Saesneg yn unig)
 1. Seminar Brexit a'r Amgylchedd (Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru)
 • Gweld y cyflwyniad yma

Mae rhagor o wybodaeth gan: Neville Rookes

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30