Pwyllgor Archwilio CLlLC

Cyngor CLlLC sy’n penodi cadeirydd ac aelodau’r pwyllgor hwn.  Maen nhw’n atebol i Fwrdd Gweithredu CLlLC.  Mae gan y pwyllgor o leiaf bum aelod ac mae’i rôl a’i gyfrifoldebau wedi’u hamlinellu ym mharagraff 11 Cyfansoddiad CLlLC.

Y Cyng Linda Evans (Cadeirydd) Cyngor Sir Caerfyrddin Plaid Cymru
Y Cyng Anthony Hunt Cyngor Bwrdeisdref Sirol Torfaen Llafur
Y Cyng Maureen Webber Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf Llafur
Y Cyng Eluned Stenner  Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Llafur
Y Cyng Glyn Banks Cyngor Sir y Fflint Annibynnol
Y Cyng Andrew Parkhurst Cyngor Sir y Fflint Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
Y Cyng Jason McLellen (Cyngor Sir Ddinbych) (Llafur) dirprwy ar gyfer Y Cyng Anthony Hunt - dim ond un aelod o'r Bwrdd Gweithredol gall bod yn aelod

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30