Teyrnged i'r Cyng Phil White

Dydd Gwener, 22 Hydref 2021

Yn dilyn teyrngedau i'r diweddar Cyng Phil White o Gyngor Bwrdeistef Sirol Penybont ar Ogwr, dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan, Arweinydd CLlLC:

"Dymunwn dalu teyrnged i'r cyfraniad helaeth a wnaeth y Cyng Phil White fel cynghorydd lleol i wasanaethau cyhoeddus a llywodraeth leol yng Nghymru. Roedd Phil yn gefnogwr o waith CLlLC ers amser maith a byddwn yn methu ei gyfraniadau i'n trafodaethau, yn ogystal a'i wen a'i hiwmor. Roedd wastad yn lysgennad dros gymunedau lleol, gydag angerdd dros wasanaethau cymdeithasol a bydd colled ar ei ol. Cydymdeimlwn gyda'i deulu a'i ffrindiau yn eu galar."

 

Dywedodd y Cynghorydd Huw David, Arweinydd Penybont ar Ogwr a Llywydd CLlLC:

"Mae'r llu o deyrngedau sydd wedi cael eu talu i Phil yn adlewyrchu pwysigrwydd yr effaith a gafodd ar bobl. Roeddem wastad yn gwerthfawrogi ei safbwyntiau a'i gyfraniadau i drafodaethau yn CLlLC a rwy'n gwybod y bydd pobl ar draws Cymru yn gweld ei eisiau. Mae ein meddyliau gyda'i deulu ar yr amser anodd hwn."

 

 

 

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30