Pwy ydy pwy - deiliaid uwch swyddfa WLGA

Yn sgîl etholiadau lleol fis Mai 2017, bydd cyfarfod cyffredinol blynyddol Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) ddiwedd mis Mehefin 2017 bellach. Etholir yno arweinydd newydd a’i ddirprwy yn ogystal â llywydd, dirprwy lywyddion, llefarwyr a’u dirprwyon hwythau. Cyhoeddir manylion y penodiadau maes o law ar y dudalen hon. Mae rhagor o wybodaeth gan Susan Perkins, Rheolwr Gwasanaethau Gweithredu a Democrataidd: susan.perkins@wlga.gov.uk

Arweinydd WLGA

 

 

 

 

 

 

 

 

Diprwy arweinwyr WLGA

 

 

 

 

 

 

 

 

Arweinwyr grŵp

 

 

 

 

 

 

 

 

Llywydd WLGA

 

 

 

 

 

 

 

 

Is-Lywyddion WLGA

 

 

 

 

 

 

 

 

Lleferydd a Diprwy Lleferydd WLGA

 

Llefarydd WLGA dros Dlodi a Budd-Daliadau.

Llefarydd:

Diogelwch Cymunedol, Plismon a Thân

Diprwy Llefarydd:

Diogelwch Cymunedol, Plismon a Thân

 

 

Llefarydd:

Addysg

 

 

 

 

Llefarydd:

Cyflogaeth a Gweithlu

 

 

Diprwy Llefarydd:

Cyflogaeth a Gweithlu

 

 

Llefarydd:

Ynni a Thrydan

 

 

 

 

Llefarydd:

Yr Amgylchedd, Datblygu Cynaladwy a Gwastraff

 

 

Llefarydd:

Cydraddoldeb a Heneiddio

 

 

Diprwy Llefarydd:

Cydraddoldeb a Heneiddio

 

 

Llefarydd:

Materion Ewrop

 

 

Diprwy Llefarydd:

Materion Ewrop

 

 

Llefarydd:

Arian ac Adnoddau

 

 

Diprwy Llefarydd:

Arian ac Adnoddau

 

 

Llefarydd:

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

 

 

Diprwy Llefarydd:

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

 

 

Llefarydd:

Tai a'r Gymraeg

 

 

 

 

Llefarydd:

TGCH a Chynhwysiant Digidol

 
 

 

Llefarydd:

Gwella a Pherfformiad

 

 

Diprwy Llefarydd:

Gwella a Pherfformiad

 

 

Llefarydd:

Hamdden, Twristiaeth ac Achlysuron o Bwys

 

 

Diprwy Llefarydd:

Hamdden, Twristiaeth ac Achlysuron o Bwys

 

 

Llefarydd:

Adfywio, Datblygu Economaidd a Gwasanaethau rheoleiddio  

 

 

Diprwy Llefarydd:

Adfywio, Datblygu Economaidd a Gwasanaethau rheoleiddio 

 

 

Llefarydd:

Ffyrdd, yr Isadeiledd a Thrafnidiaeth

 

 

 

 

Llefarydd:

Materion Gwledig

 

 

Diprwy Llefarydd:

Materion Gwledig

 

 

Llefarydd:

Sgiliau a Gwyddoniaeth

 

 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30