Prosiect Cyllid Gwastraff

Mae’r Rhaglen Gwella Gwastraff yn gweithio’n agos gyda swyddogion gwastraff a chyllid yn yr awdurdodau lleol i ddatblygu methodoleg gref a chyson sy’n dal data ariannol sy’n ymdrin â gwasanaethau gwastraff yn yr awdurdodau lleol. Yn ei dro, mae hyn yn golygu y bydd yr awdurdodau lleol yn gallu gwneud penderfyniadau cytbwys o ran effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd eu gwasanaethau.


Mae rhagor o wybodaeth gan: Barry Williams

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30