Cyflwyniad i Ddadansoddi’r Farchnad Cartrefi Gofal yng Nghymru

Croeso i’r Dadansoddiad o’r Farchnad lleoliadau cartrefi gofal i bobl hŷn yng Nghymru yn 2016

Datganiad drafft o’r sefyllfa yw’r dadansoddiad ac nid yw wedi’i gwblhau eto. Gofynnir i chi ei drin fel drafft. Bydd yr Argymhellion yn cael eu haddasu yng ngoleuni trafodaethau yn dilyn y dadansoddiad cychwynnol. Mae gwaith ychwanegol wedi’i wneud a bydd adroddiad mwy cryno’n cael ei gwblhau ym mis Rhagfyr a fydd yn cael ei gyfieithu i’r Gymraeg. Treialwyd y gwaith yng ngogledd Cymru i ddechrau ym mis Mai 2016 ac mae’r ddogfen gyntaf yn cynnwys y tablau o’r astudiaeth beilot. Estynnwyd yr ymarfer ar draws gweddill Cymru ym mis Awst ac mae’r tablau o’r ymarfer hwn wedi’u cynnwys yn atodiad 1.


Dolen: PPIW Report Publication – The Care Home Market in Wales: Mapping the Sector


Mae rhagor o gwybodaeth gan: Steve Vaughan

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30