Cyngor WLGA

Cyngor WLGA yw corff llywodraethu’r gymdeithas. Mae’n gyfrifol am benodi swyddogion, trin a thrafod materion cyfansoddiadol a gweithredol a hybu polisïau. Yn ystod pob cyfarfod blynyddol cyffredinol, bydd Cyngor WLGA yn penodi’r llywydd a’i ddirprwyon, yr arweinydd a’i ddirprwyon a’r llefarwyr. Cyngor WLGA sy’n pennu cyllideb y gymdeithas, hefyd. Mae gan yr aelodau cyswllt gynrychiolwyr ymhlith aelodau Cyngor WLGA hefyd, er nad oes gyda nhw hawl i bleidleisio yno.

Aelodau Cylch Plaid Llafur

Y Cynghorydd Bob Wellington CBE yw Arweinydd Cylch Plaid Llafur

Enw Awdurdod
Y Cynghorydd Bernie Attridge  Sir y Fflint 
Y Cynghorydd Phil Bale Caerdydd 
Y Cynghorydd Chris Bithell  Sir y Fflint
Y Cynghorydd Peter Bradbury  Caerdydd
Y Cynghorydd Lis Burnett Bro Morgannwg
Y Cynghorydd Ann Crimmings Rhondda Cynon Taf
Y Cynghorydd Jan Curtice  Abertawe
Y Cynghorydd Huw David Bont ar Ogwr
Y Cynghorydd Dan De’Ath  Caerdydd
Y Cynghorydd Bob Derbyshire  Caerdydd
Y Cynghorydd Susan Elsmore Caerdydd
Y Cynghorydd Eudine Hanagan  Rhondda Cynon Taf 
Y Cynghorydd Graham Hinchey Caerdydd
Y Cynghorydd Geraint Hopkins Rhondda Cynon Taf 
Y Cynghorydd Chris Hughes Conwy
Y Cynghorydd Anthony Hunt Tor-faen
Y Cynghorydd Paul Huntley Casnewydd
Y Cynghorydd Barbara Jones Caerffili
Y Cynghorydd Peter King Bro Morgannwg
Y Cynghorydd Sue Lent Caerdydd
Y Cynghorydd Clive Lloyd Abertawe
Y Cynghorydd Hedley McCarthy Blaenau Gwent
Y Cynghorydd Neil Moore Bro Morgannwg  
Y Cynghorydd Andrew Morgan Rhondda Cynon Taf 
Y Cynghorydd Mel Nott OBE Bont ar Ogwr
Y Cynghorydd Ramesh Patel Caerdydd
Y Cynghorydd David Poole Caerffili
Y Cynghorydd Peter Rees Castell-nedd Port Talbot
Y Cynghorydd Keith Reynolds Caerffili
Y Cynghorydd Christine Richards Abertawe
Y Cynghorydd J Arwel Roberts Ynys Môn
Y Cynghorydd Aaron Shotton  Sir y Fflint
Y Cynghorydd Rob Stewart Abertawe
Y Cynghorydd Alun Thomas OBE Castell-nedd Port Talbot 
Y Cynghorydd Mark Thomas Abertawe
Y Cynghorydd Stephen Thomas Blaenau Gwent
Y Cynghorydd Brendan Toomey Merthyr Tydfil 
Y Cynghorydd Ray Truman Casnewydd
Y Cynghorydd Maureen Webber Rhondda Cynon Taf 
Y Cynghorydd Bob Wellington CBE Tor-faen
Y Cynghorydd Debbie Wilcox Casnewydd
Y Cynghorydd Hywel Williams Bont ar Ogwr
Y Cynghorydd Phil Williams Merthyr Tydful  
Y Cynghorydd Tom Williams Caerffili 
Y Cynghorydd Alwyn Woolcock  Castell-nedd Port Talbot

Aelodau’r Cylch Annibynnol

Y Cynghorydd Hugh Evans OBE yw Arweinydd y Cylch Annibynnol

Enw Awdurdod

Y Cynghorydd Jamie Adams

Sir Benfro 

Y Cynghorydd Graham Brown

Powys

Y Cynghorydd Bob Dutton OBE

Wrecsam 

Y Cynghorydd Goronwy Edwards

Conwy

Y Cynghorydd Hugh Evans OBE

Sir Ddinbych

Y Cynghorydd Huw George

Sir Benfro

Y Cynghorydd Wynne Jones

Powys

Y Cynghorydd Keith Lewis

Sir Benfro

Y Cynghorydd Pam Palmer

Sir Gâr

Y Cynghorydd Mark Prichard

Wrecsam 

Y Cynghorydd Ray Quant MBE

Ceredigion

Y Cynghorydd Ian Roberts

Wrecsam  

Y Cynghorydd Tony Sharps

Sir y Fflint

Y Cynghorydd Mair Stephens

Sir Gâr

Y Cynghorydd Barry Thomas 

Powys

Y Cynghorydd Ieuan Williams

Ynys Mon

Aelodau Cylch Plaid Cymru

Y Cynghorydd Dyfed Edwards yw Arweinydd Cylch Plaid Cymru

Enw Awdurdod

Y Cynghorydd Emlyn Dole

Sir Gâr

Y Cynghorydd Dyfed Edwards

Gwynedd

Y Cynghorydd Ellen ap Gwynn

Ceredigion

Y Cynghorydd David Jenkins

Sir Gâr

Y Cynghorydd John Wynn Jones

Gwynedd

Y Cynghorydd Dilwyn Roberts

Conwy

Y Cynghorydd Dyfrig Lewis Siencyn 

Gwynedd

Aelodau Cylch y Ceidwadwyr

Y Cynghorydd Peter Fox yw Arweinydd Cylch y Ceidwadwyr

Enw Awdurdod

Y Cynghorydd Peter Fox OBE

Sir Fynwy 

Y Cynghorydd Bob Greenland

Sir Fynwy

Y Cynghorydd Julian Thompson Hill

Sir Ddinbych

Awdurdodau’r parciau cenedlaethol

Enw Awdurdod

Y Cynghorydd Geraint Hopkins

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Y Cynghorydd Mike James

Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro

Y Cynghorydd Caerwyn Roberts OBE JP

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Awdurdodau’r gwasanaethau tân ac achub

Enw Awdurdod

Y Cynghorydd Tudor Davies

Awdurdod Tân ac Achub y De

Y Cynghorydd Janice Dudley

Awdurdod Tân ac Achub y Canolbarth a’r Gorllewin

Y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies

Awdurdod Tân ac Achub y Gogledd

  Seddau Modd defnyddio’r pleidleisiau
Blaenau Gwent 2 Un talp
Pen-y-bont ar Ogwr 3 Un talp
Caerffili 4 Un talp
Caerdydd 8 Un talp
Sir Gâr 4 Unigol
Ceredigion 2 Unigol
Conwy 3 Unigol
Sir Ddinbych 2 Unigol
Sir y Fflint 4 Unigol
Gwynedd 3 Un talp
Ynys Môn 2 Unigol
Merthyr Tudful 2 Un talp
Sir Fynwy 2 Un talp
Castell-nedd Port Talbot 3 Un talp
Casnewydd 3 Un talp
Sir Benfro 3 Un talp
Powys 3 Unigol
Rhondda Cynon Taf 5 Un talp
Abertawe 5 Un talp
Tor-faen 2 Un talp
Bro Morgannwg 3 Un talp
Wrecsam 3 Unigol
Cyfanswm y seddau 71  
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30