Cyfamod y Lluoedd Arfog - Prosiect Cenedlaethol Cymru

Arian i gryfhau blaenoriaethau Cyfamod y Lluoedd Arfog (Ebrill 2017)

Mae Cronfa Cyfamod y Lluoedd Arfog Gweinyddiaeth Amddiffyn San Steffan wedi rhoi arian i WLGA ar gyfer prosiect ac iddo’r nodau canlynol:

  • codi ymwybyddiaeth o Gyfamod y Lluoedd Arfog a materion sy’n effeithio ar gymuned y lluoedd arfog yng Nghymru;
  • gwella argaeledd yr wybodaeth am Gyfamod y Lluoedd Arfog er lles cymuned y lluoedd arfog yng Nghymru;
  • gwella’r cyfathrebu ymhlith awdurdodau lleol Cymru am Gyfamod y Lluoedd Arfog;
  • hyrwyddo a lledaenu’r arferion gorau.

Bydd y prosiect yn cydblethu â gwaith awdurdodau lleol pob rhanbarth am fod Cronfa Cyfamod y Lluoedd Arfog Gweinyddiaeth Amddiffyn San Steffan wedi rhoi arian i bedwar rhanbarth Cymru i’r diben hwn, hefyd.

Yn rhan o’r prosiect, mae bwriad i lunio nifer o adnoddau i’r awdurdodau lleol gan gynnwys pecyn hyfforddi cynghorwyr a gweithwyr adrannol a rheng flaen, adroddiad am yr arferion gorau (gan gynnwys astudiaethau achos), ffilm am Gyfamod y Lluoedd Arfog ac amryw ddeunyddiau marchnata a hyrwyddo am y cyfamod a gwaith yr awdurdodau lleol yn ei gylch.

Cronfa Cyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog: Parthau y Prosiect (Cymru)

Parth 1


Parth 2


Parth 3


Parth 4

  • Gwent: (Torfaen, Caerffili, Blaenau Gwent, Casnewydd a Sir Fynwy)
  • Cyswlltwch â: Lisa Rawlings RAWLIL@CAERPHILLY.GOV.UK

Mae rhagor o fanylion gan: Rachel Morgan

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30