Swyddi gwag

Llywodraeth Cymru - Swydd Wag 

Cadeirydd - Y Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol

Mae Llywodraeth Cymru yn chwilio am geisiadau ar gyfer y rôl: Cadeirydd - Y Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol. Dyma pecyn gwybodaeth i ymgeiswyr. Dyddiad cau 12fed Medi 2017.

15 Awst 2017 14:17:00
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30