Swyddi gwag

Swyddog Cefnogi Polisi - Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff 

Dyddiad cau: 29 Ebrill 2018

Y Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff

Mae’r Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff  yn rhaglen ymyriadau iechyd yn seiliedig ar dystiolaeth sy’n cynnwys gweithgareddau corfforol a thechnegau newid ymddygiad i gefnogi cleientiaid sydd wedi’u hatgyfeirio, (16 mlwydd oed a hŷn) sydd yn dioddef neu mewn perygl o ddatblygu clefyd cronig, i newid eu ffyrdd o fyw er eu hiechyd a’u lles. Mae’r Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff yn weithredol ar draws yr holl awdurdodau lleol yng Nghymru.

 

Pwrpas y Swydd:

Bydd deiliad y swydd yn cynorthwyo wrth ddarparu Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff y CLlLC. Yn benodol, casglu, dadansoddi ac adrodd yn ôl ar ddata a gwybodaeth ariannol yn ymwneud â’r Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff a chefnogi awdurdodau lleol i ddatblygu a darparu gwasanaethau Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff effeithiol, effeithlon a chynaliadwy yn eu hardaloedd.  Bydd deiliad y swydd yn gweithio’n agos gyda Rheolwr y Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff i weithredu, cyflwyno a chyflawni amcanion newydd, gan weithio mewn partneriaeth gydag awdurdodau lleol, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru neu arwain wrth gyflawni ystod o brosiectau penodol a phwrpasol. 

717policy-support-officer.doc
Postio gan
Jenna Redfern
09 Ebrill 2018 12:29:00
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30