Swyddi gwag

Swyddog Materion Budd-daliadau  

Dyddiad cau: 23 Hydref 2017 12.00

Diben y swydd:

Mae rhaglen Llywodraeth San Steffan ar gyfer diwygio trefn y budd-daliadau yn un gymhleth sydd heb ei datganoli.  Mae’n ymwneud â diwygio trefn budd-daliadau’r Deyrnas Gyfunol.

Ymhlith meysydd eraill, mae bwriad ar hyn o bryd i gyflwyno’r Credyd Cyffredinol hyd 2022, newid y gyfraith ym maes Budd-dal Tai, datganoli trethi busnes lleol a mireinio trefn ariannu’r cynghorau lleol.  Mae diwygio enfawr o’r fath yn arwain at beryglon ac anawsterau mawr ynglŷn â darparu’n ddigonol ar gyfer pobl sydd fwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas.  At hynny, mae’n effeithio ar amryw feysydd sydd wedi’u datganoli megis tai, atal digartrefedd, tlodi ymhlith plant cynhwysiant cymdeithasol a chyfiawnder cymdeithasol.

Diben y swydd hon yw:

  • helpu’r awdurdodau lleol i baratoi ar gyfer y Credyd Cyffredinol yn ei gyfanrwydd;
  • helpu pob awdurdod lleol i newid ei weithlu er mwyn cyflawni’r cyfrifoldebau yn ôl amodau partneriaeth y Credyd Cyffredinol gan ofalu bod ganddo wybodaeth gyfoes am y diwygio a’r modd y gallai effeithio ar weithwyr a chymunedau awdurdodau lleol;
  • cynorthwyo a galluogi awdurdodau i baratoi ar gyfer newidiadau a chymryd camau i leddfu unrhyw effeithiau niweidiol lle bo modd;
  • gweithredu’n brif ddolen gyswllt â’r awdurdodau lleol ynglŷn â budd-daliadau.
687wlga-recruitment-pack---welfare-reform-policy-officer.doc
Postio gan
Jenna Redfern
16 Hydref 2017 14:00:00
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30