Gwefan Cynllun Atgyfeirio Cymru Ar Gyfer Ymarfer Corff

Dilynwch y ddolen hon www.nersdb.info â’r wefan.  Mae cyfrinair ar gyfer y wefan ar gael trwy gydlynydd lleol y Cynllun Atgyfeirio Cenedlaethol.  Dyma ddolen â rhestr y cydlynwyr: http://www.wlga.gov.uk/co-ordinator-contact-details/  Mae’r wefan yn ddwyieithog.

Ar ôl cyrchu’r wefan, agorwch y rhestr i ddewis ardal eich awdurdod lleol.  Yna, fe welwch chi pa glefydau parhaol mae modd eu lleddfu trwy weithgareddau corfforol yn eich bro

Nodwch ar waelod y dudalen hon fanylion cysylltu â’r cydlynydd, yn ogystal â’r cyfeiriad ar gyfer anfon ffurflenni atgyfeirio.

Mae modd gweld meini prawf derbyn ac agor ffurflen atgyfeirio i’w llenwi naill ai ar y we na ar gopi caled.  Cewch chi anfon y ffurflen at y cydlynydd trwy ebost ar yr amod bod y claf wedi rhoi caniatâd ar lafar.  Fel arall, anfonwch ffurflenni at y cydlynydd trwy’r post.

Atgyfeirio trwy wefan GPOne

Mae gwefan GPOne ar gyfer meddygon teulu, a gaiff ei defnyddio i chwilio am wybodaeth berthnasol.  At hynny, mae cyflwyniad am atgyfeirio cleifion ar gyfer ymarfer corff, ynghyd â fersiwn VISION y ffurflenni atgyfeirio.  Dyma’r ddolen:

http://www.gpone.wales.nhs.uk/physical-activity

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30