Posts in Category: Diwygio trefn y budd-daliadau

Llywodraeth leol yn arwyddo i Siarter i helpu i symleiddio’r system fudd-daliadau yng Nghymru 

Mae siarter yn cael ei lansio heddiw i helpu i wella hygyrchedd y system fudd-daliadau ac i hybu trigolion cymwys i hawlio cefnogaeth hollbwysig. Cyd-ddyluniwyd Siarter Budd-daliadau Cymru gan ystod eang o randdeiliaid, gan gynnwys CLlLC ac... darllen mwy
 
Dydd Llun, 22 Ionawr 2024 Categorïau: Diwygio trefn y budd-daliadau Newyddion

Gweithio mewn partneriaeth i sicrhau cyfundrefn treth gyngor decach 

Mae CLlLC heddiw wedi croesawu cyfres o fesurau sy’n cael eu cyflwyno gan Lywodraeth Cymru sydd â’r nôd o greu cyfundrefn treth gyngor decach, yn dilyn ymgynghori gyda CLlLC, awdurdodau lleol a MoneySavingExpert.com Mae’r mesurau newydd sy’n cael ... darllen mwy
 
Dydd Llun, 01 Ebrill 2019 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Diwygio trefn y budd-daliadau Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30