Achos Coronavirus cyntaf yn cael ei gyhoeddi yng Nghymru

Dydd Gwener, 28 Chwefror 2020

Cyfarfu arweinwyr â Phrif Weithredwr Iechyd Cyhoeddus Cymru heddiw i drafod ymateb ar y cyd i Coronavirus Newydd (COVID-19).

Cafodd yr achos cyntaf yng Nghymru ei gadarnhau heddiw, wedi i glaf gontractio’r feirws yng Ngogledd yr Eidal.

Mae coronavirus yn cynnwys symptomau tebyg i ffliw gan gynnwys twymyn, peswch neu anhawster anadlu. Y dystiolaeth gyfredol yw ei bod yn ymddangos bod y mwyafrif o achosion yn ysgafn.

 

Dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan (Rhondda Cynon Taf), Arweinydd CLlLC:

“Yn gynharach heddiw, derbyniodd awdurdodau lleol ddiweddariad gan Brif Weithredwr Iechyd Cyhoeddus Cymru, y GIG a Llywodraeth Cymru i weithredu’r ymateb sydd eisoes wedi’i gynllunio.

“Hoffwn sicrhau trigolion bod Cymru, ynghyd â gweddill y DU, wedi paratoi’n dda ar gyfer digwyddiad o’r math hwn, gyda mesurau cadarn i reoli heintiau yn eu lle er mwyn diogelu iechyd y cyhoedd.”

“Os oes gan y cyhoedd unrhyw bryderon, mae’r holl wybodaeth a’r cyngor diweddaraf i’w cael ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.”

 

-DIWEDD-

 

Cyfeiriad gwefan Iechyd Cyhoeddus Cymru ydi: https://icc.gig.cymru/

 

 

 

 

 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30