Posts From Hydref, 2023

Ymateb CLlLC i Gyhoeddiad Cyllid Llywodraeth Cymru Heddiw 

Nid yw’r rhain yn benderfyniadau hawdd, a byddem yn cefnogi’r Gweinidog i ddiogelu cyllid craidd llywodraeth leol yn 2023-24. Rydym hefyd yn cefnogi’r egwyddorion sylfaenol y mae Llywodraeth Cymru wedi’u cymhwyso i ddiogelu gwasanaethau rheng flaen, ... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 17 Hydref 2023 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion

CLlLC yn Ymateb i Adroddiad y Prif Gynghorydd Gwyddonol dros Iechyd Edrych ar y Pwysau Tebygol ar y GIG dros y 10 i 25 Mlynedd Nesaf 

Mae WLGA yn ymateb i adroddiad y Prif Gynghorydd Gwyddonol dros Iechyd sy’n edrych ar y pwysau tebygol ar y GIG dros y 10 i 25 mlynedd nesaf. Mae adroddiad ddoe yn dangos yr effaith y bydd poblogaeth sy’n tyfu ac yn heneiddio ynghyd â... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 11 Hydref 2023 Categorïau: Gwasanaethau cymdeithasol Newyddion

CLlC yn Croesawu Arolwg Gweithlu Gofal Cymdeithasol ac yn Galw am Fwy o Fuddsoddiad yn y Gweithlu 

Yn gynharach eleni, ymgymerodd Gofal Cymdeithasol Cymru â’r arolwg Cymru gyfan cyntaf o’r gweithlu gofal cymdeithasol cofrestredig gyda’r canlyniadau’n cael eu cyhoeddi heddiw. Wrth ymateb i arolwg Gofal Cymdeithasol Cymru o’r gweithlu... darllen mwy
 
Dydd Iau, 05 Hydref 2023 Categorïau: Gwasanaethau cymdeithasol Gweithlu Newyddion

Ymateb CLlC i Gyhoeddiad y Prif Weinidog ar HS2 

Wrth ymateb i gyhoeddiad y Prif Weinidog heddiw, dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan OBE, Arweinydd WLGA: “Nawr wedi’i gadarnhau na fydd y cynlluniau ar gyfer cymal gogleddol HS2 i Fanceinion yn mynd yn eu blaenau, rydym yn disgwyl i ddadl... darllen mwy
 
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30