Adroddiad am gadernid ariannol y cynghorau lleol 

Mae WLGA wedi croesawu adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru am waith y cynghorau lleol i gryfhau eu cadernid ariannol yn ystod cyfnodau anodd. Mae’r adroddiad, ‘Cadernid ariannol awdurdodau lleol Cymru’, yn dweud y bydd llai a llai o arian ar gael... darllen mwy
 
Dydd Iau, 18 Awst 2016 Categorïau: Newyddion

Cynnig 'bwyd a hwyl' i blant yng Nghymru 

Mae WLGA yn cydweithio â chynghorau lleol a byrddau iechyd i gynnig prydau o fwyd a gweithgareddau difyr yn rhad ac am ddim yn ystod gwyliau’r haf. Diben y rhaglen yw mynd i’r afael â materion megis ansicrwydd o ran bwyd, colli gwersi ac allgau... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 16 Awst 2016 Categorïau: Newyddion

WLGA datganiad ar bryderon pot-twll 

Mae WLGA wedi ymateb i bryderon am gost llenwi tyllau yn y ffyrdd trwy ddweud bod angen buddsoddi’n fwy cynaladwy yn rhwydwaith ffyrdd Cymru. Meddai llefarydd ar ran Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA): “Mae’r ystadegau dros y blynyddoedd ... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 10 Awst 2016 Categorïau: Newyddion

Cynaladwy dros y tymor hir – amlinellu dull byd llywodraeth leol ar ôl adroddiad am fewnfudo 

Mae WLGA wedi ymateb i adroddiad sy’n awgrymu bod angen gwneud rhagor er lles ffoaduriaid o Syria trwy amlinellu’r dull cynaladwy y bydd cynghorau lleol Cymru yn ei ddefnyddio dros y tymor hir. Gan ymateb i adroddiad Pwyllgor Dethol Tŷ’r... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 03 Awst 2016 Categorïau: Newyddion

Ymateb i bryderon am ddyledion treth y cynghorau 

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) wedi ymateb i’r amryw bryderon am ôl-ddyledion treth y cynghorau, gan amlinellu’r dull effeithlon iawn ond tringar sydd ar waith ledled y wlad. Ynglŷn â phryderon am faint o dreth sydd heb ei thalu,... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 27 Gorffennaf 2016 Categorïau: Newyddion

Cydweithio â sipsiwn a phobl grwydrol eraill i bennu angen safleoedd 

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) wedi sicrhau sipsiwn a phobl grwydrol eraill y bydd cynghorau lleol yn parhau i gydweithio’n agos â nhw i bennu a fydd angen safleoedd newydd. Gan ymateb i bryderon am angen safleoedd newydd, meddai... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 26 Gorffennaf 2016 Categorïau: Newyddion

Cryfder ar y cyd 

Yn sgîl cytundeb yn ystod cyfarfod Cyngor WLGA ddydd Gwener 1af Gorffennaf, meddai llefarydd ar ran WLGA: “Mae’r cynghorau lleol yn falch o hybu natur amryfal pob cymuned o Fae Caerdydd i Fangor. Mae gyda nhw hanes o oddefgarwch sydd wrth wraidd... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 05 Gorffennaf 2016 Categorïau: Newyddion

Gwefan hysbysu newydd er lles pobl Cymru 

Mae gwefan arloesol wedi’i chyflwyno i helpu pobl Cymru i ddod o hyd i’r wybodaeth a’r cynghorion y bydd eu heisiau arnyn nhw i fynnu gwasanaethau cymorth. Cyflwynwyd gwefan Dewis Cymru yn ystod Cynhadledd y Gwasanaethau Cymdeithasol ac mae’n... darllen mwy
 
Dydd Iau, 30 Mehefin 2016 Categorïau: Newyddion

Cyfarfod timau ifanc i hybu gwaith ieuenctid 

Bydd timau ifanc o bob cwr o Gymru yn cwrdd ym Mhowys heddiw yn rhan o raglen genedlaethol sydd wedi’i threfnu i hybu gwaith ieuenctid. Mae WLGA wedi cydlynu achlysur cenedlaethol y datblygu timau ar y cyd â Brigâd 160 yn Aberhonddu a Thîm Estyn... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 28 Mehefin 2016 Categorïau: Newyddion

Pryder am effaith y refferendwm ar wasanaethau 

Mae WLGA yn cydnabod ac yn parchu canlyniad y refferendwm am Undeb Ewrop a phenderfyniad etholwyr Cymru i roi’r gorau i aelodaeth ohono. Dyma newid syfrdanol ym mholisi’r Deyrnas Gyfunol a bydd angen peth amser i gnoi cil ar y goblygiadau. Bydd... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 24 Mehefin 2016 Categorïau: Ewrop Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30