Cytuno ar gynlluniau’r dyfodol ar gyfer Diwrnod y Lluoedd Arfog yng Nghymru

Dydd Gwener, 19 Mawrth 2021

Mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru, mae CLlLC wedi bod yn gweithio gyda’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru i ddatblygu amserlen 5 mlynedd ar gyfer cynnal Diwrnod Cenedlaethol y Lluoedd Arfog yng Nghymru rhwng 2022 a 2026. O ganlyniad, mae cynlluniau amgen ar y gweill i nodi Diwrnod Cenedlaethol y Lluoedd Arfog yng Ngymru yn 2021 dros y we.

Fel y gwelir yn yr amserlen, bydd digwyddiad Diwrnod y Lluoedd Arfog yn teithio ar draws pob rhanbarth o Gymru ac i wahanol gymunedau.

Yn dilyn trafodaethau, bydd yr awdurdodau lleol yma’n cynnal y digwyddiad arbennig hwn rhwng 2022-2026:

•       Wrecsam

•       Casnewydd

•       Abertawe

•       Sir Fynwy

•       Sir Gâr

Mae Diwrnod y Lluoedd Arfog yng Nghymru yn cofnodi ac yn dathlu cymuned y Lluoedd Arfog a’r bartneriaeth gydag awdurdodau lleol, Llywodraeth Cymru, y tri gwasanaeth a phartneriaid eraill. Caiff y digwyddiad gefnogaeth ariannol gan Lywodraeth Cymru.

Yn ogystal â'r digwyddiad cenedlaethol, mae sawl awdurdod lleol yn cynnal digwyddiadau yn eu cymunedau nhw hefyd.

Dywedodd y Cyng. Maureen Webber, Dirprwy Lefarydd CLlLC ar Ddiogelwch Cymunedol a Hyrwyddwr y Lluoedd Arfog yn Rhondda Cynon Taf:

“Mae’r rhai sy’n gwasanaethu gyda’r Lluoedd Arfog, cyn filwyr, milwyr wrth gefn a’u teuluoedd i gyd yn aelodau gwerthfawr o’n cymunedau yng Nghymru.  Diolch iddyn nhw am eu gwasanaeth a’r aberth ganddyn nhw i gadw ein cymunedau’n ddiogel, gan gynnwys ymdrechion diweddar i gadw cymunedau’n ddiogel rhag Coronafeirws. Mae pob Cyngor yng Nghymru yn falch o fod wedi arwyddo Cyfamod y Lluoedd Arfog ac maen nhw wedi ymrwymo i gefnogi Cymuned y Lluoedd Arfog.  Mae Diwrnod Cenedlaethol y Lluoedd Arfog yng Nghymru yn rhoi’r cyfle i arddangos gwaith y Lluoedd Arfog a dangos ein cefnogaeth.”

Dywedodd y Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol, Hannah Blythyn:

“Mae’r Lluoedd Arfog wedi cefnogi ein cymunedau erioed; yn ystod y pandemig ar hyn o bryd maen nhw’n chwarae rôl hanfodol wrth gynnig cymorth i’r rhai sydd ei angen fwyaf.

 “Mae Diwrnod y Lluoedd Arfog yn gyfle i ddangos ein cefnogaeth a’n gwerthfawrogiad o Gymuned y Lluoedd Arfog ac rydw i’n edrych ymlaen at y digwyddiadau wyneb yn wyneb unwaith eto.”

-DIWEDD-

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30