Posts From Mawrth, 2024

CLlLC yn talu teyrnged wrth i Mark Drakeford ildio’r awennau fel Prif Weinidog 

Dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan OBE, Arweinydd WLGA: “Ar ran CLlLC a llywodraeth leol, hoffwn fynegi fy ngwerthfawrogiad diffuant o’r arweinyddiaeth ragorol a’r ymroddiad diwyro y mae Mark Drakeford wedi’u dangos yn ystod ei gyfnod fel Prif... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 19 Mawrth 2024 Categorïau: Democratiaeth leol a llywodraethu Newyddion

Arweinydd CLlLC yn talu teyrnged i'r Llywydd ac Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 

Mae Arweinydd CLlLC, y Cynghorydd Andrew Morgan, wedi talu teyrnged i’r Cynghorydd Huw David OBE yn dilyn y cyhoeddiad y bydd yn sefyll lawr fel Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yr awdurdod... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 06 Mawrth 2024 Categorïau: Democratiaeth leol a llywodraethu Newyddion

CLlLC yn rhybuddio am effaith ar gymunedau oherwydd diffyg buddsoddiad yng Nghyllideb y Gwanwyn  

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) wedi galw heddiw ar Lywodraeth y DU i ailystyried ei dyraniadau cyllidebol i fynd i’r afael ag anghenion dybryd cymunedau ledled Cymru, gan fynegi braw ynghylch y diffyg cyllid ar gyfer gwariant... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 06 Mawrth 2024 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30