Posts From Mehefin, 2022

Lansio statws ysgolion sy’n cefnogi’r Lluoedd Arfog yng Nghymru ar Ddiwrnod y Lluoedd Arfog 

Heddiw ar Ddiwrnod y Lluoedd Arfog, mae Cymdeithas Llywodraeth Leol yn falch o gyhoeddi lansiad 'Ysgolion sy'n cefnogi’r Lluoedd Arfog yng Nghymru', statws sy’n cael ei roi i ysgolion er mwyn cydnabod eu hymrwymiad i gefnogi plant y lluoedd arfog,... darllen mwy
 
Postio gan
Dydd Gwener, 24 Mehefin 2022 Categorïau: Newyddion

Ymateb CLlLC i adroddiad Ymchwiliad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol, ar ryddhau cleifion o'r ysbyty a'i effaith ar lif cleifion drwy ysbytai 

Ymateb CLlLC i adroddiad Ymchwiliad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol, ar ryddhau cleifion o'r ysbyty a'i effaith ar lif cleifion drwy ysbytai Heddiw, cyhoeddodd Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ei ymchwiliad i ryddhau cleifion o'r... darllen mwy
 
Postio gan
Dydd Mercher, 15 Mehefin 2022 Categorïau: Newyddion

Datganiad i longyfarch y frenhines ar ei dathliadau Jiwbilî Platinwm 

Meddai Chris Llewelyn Prif Weithredwr CLlLC: "Ar ran cynghorau Cymru, hoffem longyfarch Ei Mawrhydi’r Frenhines ar ddod y teyrn Prydeinig cyntaf i ddathlu Jiwbilî Platinwm. Ers 70 mlynedd, mae wedi bod yn batrwm i'w hefelychu ar ran gwasanaeth... darllen mwy
 
Postio gan
Dydd Iau, 02 Mehefin 2022 Categorïau: Newyddion

Anrhydeddau i Arweinydd a Llywydd CLlLC 

Mae CLlLC heddiw yn llongyfarch ei Arweinydd, y Cynghorydd Andrew Morgan, a’r Llywydd, y Cynghorydd Huw David, ar gael eu cydnabod gydag OBE yn Rhestr Anrhydeddau Penblwydd y Frenhines eleni. Dywedodd Chris Llewelyn, Prif Weithredwr... darllen mwy
 
Dydd Iau, 02 Mehefin 2022 Categorïau: Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30