Posts From Rhagfyr, 2023

Ymateb CLlLC i’r setliad llywodraeth leol 

Dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan OBE, Arweinydd CLlLC: “Roeddem ni’n gwybod y byddai hwn yn setliad heriol, ac yn cydnabod ymdrechion Llywodraeth Cymru wrth geisio amddiffyn gwasanaethau cyhoeddus rheng flaen i raddau. Ond llwm yw’r... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 20 Rhagfyr 2023 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion

Ymateb CLlLC i’r setliad llywodraeth leol 

Dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan OBE, Arweinydd CLlLC: “Roeddem ni’n gwybod y byddai hwn yn setliad heriol, ac yn cydnabod ymdrechion Llywodraeth Cymru wrth geisio amddiffyn gwasanaethau cyhoeddus rheng flaen i raddau. Ond llwm yw’r... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 20 Rhagfyr 2023

CLlLC yn ymateb i gyhoeddiad y Prif Weinidog 

Dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan OBE, Arweinydd WLGA: “Ar ran CLlLC a llywodraeth leol, hoffwn fynegi fy ngwerthfawrogiad diffuant o’r arweinyddiaeth ragorol a’r ymroddiad diwyro y mae Mark Drakeford wedi’u dangos yn ystod ei gyfnod fel Prif... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 13 Rhagfyr 2023 Categorïau: Newyddion

CLlLC a CPCC yn Ymuno ar Net Sero 

Mae Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wedi dod ynghyd i gefnogi’r newid yn y sector cyhoeddus i sero net. Mae sero net yn un o brif flaenoriaethau y dau sefydliad a mae CLlLC wedi gofyn i CPCC i adolygu'r... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 08 Rhagfyr 2023 Categorïau: Newyddion Yr amgylchedd, gwastraff a bioamrywiaeth

Ymateb CLlLC i Ganlyniadau PISA 2022 

Dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan OBE, Arweinydd WLGA: “Tra bod canlyniadau PISA 2022 heddiw yn destun siom, mae’n bwysig nodi’r gwaith caled sydd eisoes ar y gweill i newid y dirwedd addysg. Ni fydd trawsnewid system ddysgu’r genedl yn... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 05 Rhagfyr 2023 Categorïau: Dysgu gydol oes Newyddion

Llywodraeth Leol yn Dod Ynghyd am Cynhadledd Atal Digartrefedd Pobl Ifanc 

Ar ddydd Iau 30 Tachwedd, fe wnaeth CLlLC gefnogi a chyfrannu at gynllunio a chydlynu ail Gynhadledd Atal Digartrefedd Pobl Ifanc yn Llandrindod ar y cyd ag End Youth Homelessness Cymru. Daeth cynrychiolwyr o bob rhan o wasanaethau... darllen mwy
 
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30