Posts in Category: Tîm Datbygu ASA Cenedlaethol

Blwyddyn gynhyrchiol arall i'r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol 

Mae Adroddiad Blynyddol y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol 2018/19 wedi cael ei gyhoeddi heddiw, gan ddangos ystod y gwaith sydd wedi’i gwblhau ar draws Cymru. Gynt y Tîm Datblygu ASA Cenedlaethol, mae’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol wedi cyflawni... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 10 Gorffennaf 2019 Categorïau: Newyddion Tîm Datbygu ASA Cenedlaethol

Rhieni a gofalwyr plant awtistig yn cael eu cydnabod 

Fel rhan o Wythnos Gofalwyr eleni, mae’r Cynghorydd Huw David (Penybont ar Ogwr), Llefarydd CLlLC dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn cydnabod rôl nodedig rhieni a gofalwyr plant awtistig. Dywedodd y Cynghorydd David: “Mae bod yn riant... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 14 Mehefin 2019 Categorïau: Newyddion Tîm Datbygu ASA Cenedlaethol

CLlLC a Data Cymru yn llwyddo i gyrraedd statws Ymwybodol o Awtistiaeth 

Mae sefydliadau CLlLC a Data Cymru wedi llwyddo i gyrraedd statws ‘Ymwybodol o Awtistiaeth’ yn dilyn cwblhau rhaglen o hyfforddiant gan y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol. Er mwyn i sefydliad lwyddo i gyrraedd statws ‘Ymwybodol o Awtistiaeth’, mae’n... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 09 Ebrill 2019 Categorïau: Newyddion Tîm Datbygu ASA Cenedlaethol

Digwyddiad cyntaf o’i fath i hybu llesiant awtistig 

Daeth pobl awtistig ynghyd yn Stadiwm Liberty, Abertawe ddydd Mercher, ar Ddiwrnod Ymwybyddiaeth Awtistiaeth y Byd, mewn digwyddiad cyffrous i ddysgu mwy am lesiant a sut i fyw bywydau annibynnol. Croesawyd dros 150 o bobl awtistig i'r... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 05 Ebrill 2019 Categorïau: Newyddion Tîm Datbygu ASA Cenedlaethol

Mwy o gefnogaeth i rieni a gofalwyr plant awtistig wedi diagnosis 

Bydd ffilm newydd sy’n cael ei lansio heddiw gan y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol sydd yn gobeithio cefnogi rhieni a gofalwyr plant awtistig sydd newydd dderbyn diagnosis. Mae adborth gan bobl awtistig a rhanddeiliaid eraill yn dangos bod bwlch o... darllen mwy
 
Dydd Llun, 01 Ebrill 2019 Categorïau: Newyddion Tîm Datbygu ASA Cenedlaethol

Adnabod arwyddion awtistiaeth: Ffilm am ymwybyddiaeth o awtistiaeth yn cael ei dangos ledled Ewrop 

Mae ffilm at ddibenion hyfforddi a wnaed yng Nghymru yn cael ei ail-lansio'n swyddogol heddiw mewn cydweithrediad arloesol â phedair o wledydd Ewrop. Nod y ffilm yw codi ymwybyddiaeth o arwyddion awtistiaeth ymysg gweithwyr proffesiynol ar lawr... darllen mwy
 
Dydd Iau, 27 Medi 2018 Categorïau: Newyddion Tîm Datbygu ASA Cenedlaethol

Dros 3,000 o athrawon cynradd yn llwyddo i gwblhau rhaglen ‘Dysgu gydag Awtistiaeth’ 

Mae mwy o ysgolion Cymru yn cael ei hannog i gymryd rhan yn rhaglenni ‘Dysgu gydag Awtistiaeth’, sydd wedi eu anelu at godi ymwybyddiaeth plant a phobl ifanc am awtistiaeth. Bwriad y rhaglenni ‘Dysgu gydag Awtistiaeth’ yw i godi ymwybyddiaeth... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 25 Medi 2018 Categorïau: Newyddion Tîm Datbygu ASA Cenedlaethol
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30