Datganiadau i'r wasg

Ymateb CLlLC i gyhoeddi Cynllun Rhyddhad ar Filiau Ynni gan Lywodraeth y DU 

Yn ymateb i’r cynllun a gafodd ei gyhoeddi heddiw gan lywodraeth y DU, dywedodd y Cynghorydd Anthony Hunt (Torfaen), Llefarydd CLlLC dros Gyllid: “Tra’r ydyn ni’n croesawu cynnwys cynghorau yn y gwarantiad chwe-mis prisiau ynni gan... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 21 Medi 2022 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion

EM Elizabeth II 1926-2022: Teyrnged gan Arweinydd CLlLC 

Y Cynghorydd Andrew Morgan OBE (Rhondda Cynon Taf), Arweinydd CLlLC: "Gyda chalon drom y bu i ni ddysgu am farwolaeth Ei Mawrhydi y Frenhines Elizabeth II. Bydd ei cholled yn cael ei deimlo gan y nifer o achosion iddi gyffwrdd â nhw dros 70... darllen mwy
 
Dydd Iau, 08 Medi 2022 Categorïau: Newyddion

CLlLC yn galw ar y Prif Weinidog newydd i “helpu cynghorau i helpu cymunedau” 

Mae CLlLC wedi llongyfarch Liz Truss heddiw ar ei phenodiad yn Brif Weinidog newydd y DU, ond yn galw arni i ymyrryd yn syth yn yr argyfwng ariannol. Dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan (Rhondda Cynon Taf), Arweinydd CLlLC: ““Hoffwn... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 06 Medi 2022 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Democratiaeth leol a llywodraethu Newyddion

Angen gweithredu ar unwaith i fynd i’r afael a chostau byw cynyddol 

Yn wyneb y tŵf enfawr mewn costau byw ac ynni, mae CLlLC yn galw ar Lywodraeth y DU i weithredu. Dywedodd y Cynghorydd Anthony Hunt (Torfaen), Llefarydd CLlLC dros Gyllid ac Adnoddau: “Mae cynghorau yn gwneud popeth i gefnogi cymunedau... darllen mwy
 

Rhybudd gan CLlLC o “storm aeaf berffaith” ar y gorwel 

Mae CLlLC heddiw wedi ymateb i’r newyddion fod Ofgem yn mynd i godi’r cap ar brisiau ynni unwaith eto o £1,971 i £3,549. Dywedodd y Cynghorydd Rob Stewart (Abertawe), Dirprwy Arweinydd CLlLC a Llefarydd dros yr Economi: “I roi hyn yn ei... darllen mwy
 

Awdurdodau lleol yn llongyfarch myfyrwyr ar eu canlyniadau 

Mae’r Cynghorydd Ian Roberts, llefarydd Cymdeithas Lywodraeth Leol dros addysg, wedi llongyfarch myfyrwyr ar draws Cymru sydd wedi derbyn eu canlyniadau Safon Uwch, ac Uwch Gyfrannol heddiw, ddydd Iau, 18 Awst 2022. Dywedodd fod canlyniad pob... darllen mwy
 
Postio gan
Dydd Gwener, 19 Awst 2022 Categorïau: Newyddion

Lansio statws ysgolion sy’n cefnogi’r Lluoedd Arfog yng Nghymru ar Ddiwrnod y Lluoedd Arfog 

Heddiw ar Ddiwrnod y Lluoedd Arfog, mae Cymdeithas Llywodraeth Leol yn falch o gyhoeddi lansiad 'Ysgolion sy'n cefnogi’r Lluoedd Arfog yng Nghymru', statws sy’n cael ei roi i ysgolion er mwyn cydnabod eu hymrwymiad i gefnogi plant y lluoedd arfog,... darllen mwy
 
Postio gan
Dydd Gwener, 24 Mehefin 2022 Categorïau: Newyddion

Ymateb CLlLC i adroddiad Ymchwiliad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol, ar ryddhau cleifion o'r ysbyty a'i effaith ar lif cleifion drwy ysbytai 

Ymateb CLlLC i adroddiad Ymchwiliad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol, ar ryddhau cleifion o'r ysbyty a'i effaith ar lif cleifion drwy ysbytai Heddiw, cyhoeddodd Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol ei ymchwiliad i ryddhau cleifion o'r... darllen mwy
 
Postio gan
Dydd Mercher, 15 Mehefin 2022 Categorïau: Newyddion

Datganiad i longyfarch y frenhines ar ei dathliadau Jiwbilî Platinwm 

Meddai Chris Llewelyn Prif Weithredwr CLlLC: "Ar ran cynghorau Cymru, hoffem longyfarch Ei Mawrhydi’r Frenhines ar ddod y teyrn Prydeinig cyntaf i ddathlu Jiwbilî Platinwm. Ers 70 mlynedd, mae wedi bod yn batrwm i'w hefelychu ar ran gwasanaeth... darllen mwy
 
Postio gan
Dydd Iau, 02 Mehefin 2022 Categorïau: Newyddion

Anrhydeddau i Arweinydd a Llywydd CLlLC 

Mae CLlLC heddiw yn llongyfarch ei Arweinydd, y Cynghorydd Andrew Morgan, a’r Llywydd, y Cynghorydd Huw David, ar gael eu cydnabod gydag OBE yn Rhestr Anrhydeddau Penblwydd y Frenhines eleni. Dywedodd Chris Llewelyn, Prif Weithredwr... darllen mwy
 
Dydd Iau, 02 Mehefin 2022 Categorïau: Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30