CLlLC yn ymrwymo i weithio gyda Llywodraeth Cymru i fynd i’r afael â diwylliant Tân ac Achub De Cymru

Dydd Mercher, 07 Chwefror 2024

Mae’r CLlLC wedi ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru ynghylch camau i’w cymryd i fynd i’r afael â’r diwylliant gweithio yn Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, mater a amlygwyd yn ddiweddar mewn adroddiad annibynnol.

 

Mae pedwar comisiynydd wedi’u penodi gan Lywodraeth Cymru i oruchwylio’r Gwasanaeth, gan gynnwys cyn Arweinydd CLlLC, y Farwnes Wilcox o Gasnewydd.

 

Fis diwethaf, mynegodd arweinwyr eu sioc a’u pryder ynghylch yr ymddygiadau annerbyniol a ddisgrifiwyd yn yr adroddiad “na ellir ac na fydd yn cael eu goddef”.

 

Dywedodd y Cynghorydd Jane Gebbie, Llefarydd CLlLC ar y Gweithlu:

 

“Mae’r adroddiad, sy’n seiliedig ar ganfyddiadau’r ymchwiliad annibynnol, i ddiwylliant gwaith Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn adlewyrchiad damniol o rai ymddygiadau a arddangosir gan unigolion”

 

“Mae’r adroddiad yn amlygu rhywfaint o ymddygiad annerbyniol ac ysgytwol na ddylid byth ei oddef yn y gweithle. Rwy’n gobeithio y bydd camau gweithredu pendant Llywodraeth Cymru yn arwain at y newid mawr a chynaliadwy sydd ei angen.”

 

“Bydd CLlLC ac awdurdodau lleol yn gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, y Comisiynwyr a phartneriaid i roi’r camau gweithredu sydd eu hangen i greu diwylliant cadarnhaol a chynhwysol, sy’n rhydd o wahaniaethu ar waith.”

 

DIWEDD –

 

NODIADAU I OLYGYDDION

 

Llywodraeth Cymru yn penodi comisiynwyr i oruchwylio Awdurdod Tân ac Achub De Cymru yn dilyn adroddiad 'damniol'

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30