Ymateb CLlLC i'r ymosodiadau ar Wcrain

Dydd Iau, 03 Mawrth 2022

Yn ymateb i'r ymosodiadau brawychus ar yr Wcrain, dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan (Rhondda Cynon Taf), Arweinydd CLlLC:

“Mae pawb ar draws llywodraeth leol yng Nghymru wedi eu brawychu o weld y digwyddiadau erchyll sydd ar droed yn yr Wcrain."

"Nid oes cais i ailsefydlu wedi ei dderbyn hyd yn hyn gan Lywodraeth y DU.

"Mae cynghorau yn brofiadol o ran helpu i ailsefydlu pobl o wledydd sydd wedi eu heffeithio gan ryfeloedd, a byddant yn gwneud popeth o fewn eu gallu i helpu i gefnogi ymdrechion o'r fath."

 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30