Posts in Category: Datblygu economaidd, cynllunio, trafnidiaeth ac adfywio

CLlLC yn ymateb i fap diwygio bysiau Llywodraeth Cymru 

Dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan OBE, Arweinydd a Llefarydd Trafnidiaeth WLGA: “Ar ran CLlLC, rwy’n croesawu’r amcanion a nodir yn y llwybr. Mae’r llwybr yn adlewyrchu dull partneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru, Trafnidiaeth Cymru, awdurdodau... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 05 Mawrth 2024 Categorïau: Datblygu economaidd, cynllunio, trafnidiaeth ac adfywio Newyddion

Colli swyddi Tata yn “ergyd ysgytwol” yn lleol ac yn genedlaethol 

Mynegwyd pryderon difrifol gan arweinwyr cyngor ynghylch y cyhoeddiad heddiw gan gwmni dur Tata. Mewn cyfarfod o Fwrdd Gweithredol CLlLC, sy’n cynnwys pob un o’r 22 o gynghorau Cymru, siaradodd arweinwyr am eu pryder ynghylch y newyddion... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 19 Ionawr 2024 Categorïau: Datblygu economaidd, cynllunio, trafnidiaeth ac adfywio Newyddion

Ymateb WLGA i Gyhoeddiad Llywodraeth y DU ar y Gronfa Lefelu i Fyny 

Dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan OBE, Arweinydd WLGA: “Mae WLGA yn croesawu’r cyhoeddiad o £111m yn dod i Gymru ar gyfer saith prosiect Lefelu. Mae ymestyn yr amserlen ar gyfer cwblhau prosiectau i fis Mawrth 2026 hefyd yn gam cadarnhaol, ... darllen mwy
 

Ymateb CLlC i Gyhoeddiad y Prif Weinidog ar HS2 

Wrth ymateb i gyhoeddiad y Prif Weinidog heddiw, dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan OBE, Arweinydd WLGA: “Nawr wedi’i gadarnhau na fydd y cynlluniau ar gyfer cymal gogleddol HS2 i Fanceinion yn mynd yn eu blaenau, rydym yn disgwyl i ddadl... darllen mwy
 

Eglurder a chefnogaeth ei angen ar frys: Ymateb CLlLC i’r newyddion heddiw am TATA  

Dywedodd y Cyng Anthony Hunt, Llefarydd CLlLC dros Gyllid ac Adnoddau: “Mae buddsoddi i’w groesawu, ond mae llywodraeth leol yng Nghymru yn pryderu’n wirioneddol i glywed am yr effaith ar swyddi o ganlyniad i’r newyddion heddiw am TATA. ... darllen mwy
 

Angen gweithredu ar unwaith i fynd i’r afael a chostau byw cynyddol 

Yn wyneb y tŵf enfawr mewn costau byw ac ynni, mae CLlLC yn galw ar Lywodraeth y DU i weithredu. Dywedodd y Cynghorydd Anthony Hunt (Torfaen), Llefarydd CLlLC dros Gyllid ac Adnoddau: “Mae cynghorau yn gwneud popeth i gefnogi cymunedau... darllen mwy
 

Rhybudd gan CLlLC o “storm aeaf berffaith” ar y gorwel 

Mae CLlLC heddiw wedi ymateb i’r newyddion fod Ofgem yn mynd i godi’r cap ar brisiau ynni unwaith eto o £1,971 i £3,549. Dywedodd y Cynghorydd Rob Stewart (Abertawe), Dirprwy Arweinydd CLlLC a Llefarydd dros yr Economi: “I roi hyn yn ei... darllen mwy
 

Arweinwyr cyngor yng Nghymru yn galw ar lywodraethau Cymru a’r DU i “symud mynyddoedd” i helpu cymunedau wedi colli llu o swyddi yn y gogledd ddwyrain 

Mae arweinwyr y 22 cyngor yng Nghymru wedi galw ar lywodraethau Cymru a’r DU i weithio ar y cyd ar becyn o gefnogaeth i ddod i’r adwy i’r rhai hynny sydd wedi eu heffeithio gan golli swyddi enbyd yn Sir Y Fflint. Cyhoeddwyd y bydd 1,727 o swyddi... darllen mwy
 
Postio gan
Dilwyn Jones
Dydd Mawrth, 07 Gorffennaf 2020 Categorïau: Datblygu economaidd, cynllunio, trafnidiaeth ac adfywio Newyddion

Eglurder ynglyn â threfniadau cyllido yn y dyfodol yn “hanfodol” i ddyfodol cymunedau gwledig, medd Fforwm Wledig CLlLC 

Mae eglurder o ran trefniadau cyllido yn y dyfodol yn “hanfodol” i sicrhau bod cymunedau gwledig yn cael eu cefnogi wedi Brexit, yn ôl cynrychiolwyr awdurdodau gwledig yn siarad yr wythnos yma o faes y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd. Bu cyd... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 23 Gorffennaf 2019 Categorïau: Datblygu economaidd, cynllunio, trafnidiaeth ac adfywio Newyddion

Gohirio cynlluniau Wylfa Newydd yn “bryder gwirioneddol” ar gyfer economi gogledd Cymru 

Yn ymateb i’r cyhoeddiad y bydd cynlluniau ar gyfer prosiect Wylfa Newydd ar Ynys Môn yn cael eu h’atal am y tro, meddai’r Cynghorydd Rob Stewart (Abertawe) Llefarydd CLlLC dros Ddatblygu Economaidd ac Ynni: “Mae’r newyddion heddiw yn bryder ... darllen mwy
 
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30