Adnoddau i gefnogi Ffoaduriaid o Syria yng Nghymru

Comisiynwyd y Pecyn Addysg ar gyfer Plant Ffoaduriaid o Syria yng Nghymru a'r Pecyn Hyfforddi Diwylliannol ar gyfer Ffoaduriad wedi'u adsefydlu gan y WSMP yn sgil twf y niferoedd o ffoaduriaid yn cyrraedd cymunedau ar draws Cymru, ac fel rhan o’r rhaglen i adsefydlu Syriaid.


Pecyn Hyfforddi Diwylliannol ar gyfer Ffoaduriad wedi'u adsefydlu

Bwriad y Pecyn Hyfforddi Diwylliannol ar gyfer Ffoaduriad wedi'u adsefydlu yw darparu cyflwyniad manwl i fywyd yn y DU a Chymru i ffoaduriaid wedi adsefydlu. Comisiynwyd yr hyfforddiant gan y WSMP ac mae wedi ei greu ar gyfer ei ddefnyddio gyda chyfieithwyr a dehonglwyr yn siarad Arabeg. Fe’i datblygwyd ar ôl ymgynghori gyda ffoaduriaid, ac mae’n adeiladu ar yr ymgyfarwyddo a dderbynnir yn y gwledydd tarddiad gan y Mudiad Mewnfudo Rhyngwladol (IOM).

Canllawiau i hyfforddwyr: Gweld yma

Adnoddau cefnogi: Gweld yma


Pecyn Addysg ar gyfer Plant Ffoaduriaid o Syria yng Nghymru

Datblygwyd y Pecyn Addysg ar gyfer Plant Ffoaduriaid o Syria yng Nghymru mewn partneriaeth rhwng y WSMP a Gwasanaeth Addysg Ethnig Lleiafrifol Gwent (GEMS), ac mae’n adeiladu ar brofiad sylweddol o helpu plant ffoaduriaid a phlant yn ceisio lloches i integreiddio i fywyd ysgol. Mae ar gael i bob athro sy’n cefnogi plant ffoaduriaid.

Pecyn addysg / Adnoddau / Ffilmiau: Gweld yma


Croeso Abergwaun: Yr arfer o ddysgu Saesneg fel ail iaith yn y gymuned

Fideo ar-lein: Gweld yma

Datblygwyd gan RESET UK, hariannu gan Y Swyddfa Gartref. Prosiect ESOL Cymunedd Nawdd.


Mae rhagor o wybodaeth gan: Anne Hubbard

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 07553 655939
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30