Cydlynydd Ailgartrefu Ffoaduriaid Cymru

Rôl

Mae’r Cydlynydd Ailgartrefu Ffoaduriaid yn arwain ar gydlyniad cynlluniau ailsefydlu Llywodraeth y DU ar draws Cymru a nawdd cymunedol, yn gweithredu fel un pwynt cyswllt i’r Swyddfa Gartref, awdurdodau lleol, y sector gwirfoddol a chymunedol a phartneriaid eraill. 

 

Cynlluniau Ailsefydlu Llywodraeth y DU

Cafodd y Cynllun Ailsefydlu Pobl Fregus ei lansio ym mis Ionawr 2014 fel y Cynllun Ailsefydlu Pobl Ddiamddiffyn Syriaidd. Ym mis Medi 2015 cafodd y cynllun ei ehangu i ailsefydlu 20,000 o ffoaduriaid. Ym mis Gorffennaf 2017, cafodd cwmpas y cynllun ei ymestyn i gynnwys ffoaduriaid eraill sydd wedi gadael Syria ond sydd heb ddinasyddiaeth Syriaidd (dod i ben Mawrth 2020).

Cafodd y Cynllun Ailsefydlu Plant Diamddiffyn ei gyhoeddi yn Ebrill 2016, gyda’r nod o ailsefydlu 3,000 o blant ffoaduriaid diamddiffyn a’u teuluoedd o’r Rhanbarth MENA (Dwyrain Canol a Gogledd Affrica).

Cafodd Nawdd Cymunedol ei lansio yn 2016 fel rhan o ymrwymiad y Llywodraeth i ailsefydlu’r ffoaduriaid mwyaf diamddiffyn yn y DU. Mae grwpiau cymunedol a sefydliadau cymdeithas sifil yn gweithio gydag awdurdodau lleol i wneud cais ffurfiol i’r Swyddfa Gartref i noddi teulu i ailsefydlu yn y DU.

Bydd y Cynllun Adsefydlu DU newydd, a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y DU ar 17 Mehefin 2019, yn dod â’r Cynllun Adsefydlu Pobl Diamddiffyn, y Cynllun Adsefydlu Plant Diamddiffyn a Rhaglen Amddiffyn Gateway, sy'n bod eisoes, ynghyd. Yn ychwanegol at yr un cynllun byd-eang hwn, mae proses newydd ar gyfer adsefydlu mewn argyfwng yn cael ei datblygu, a fydd yn caniatáu i'r DU ymateb yn gyflym pan mae angen mwy o warchodaeth, gan ddarparu llwybr cynt i adsefydlu pan mae bywydau mewn perygl.


Mae rhagor o wybodaeth gan: Emma Maher - Cydlynydd Ailgartrefu Ffoaduriaid 

Ffôn: 02920 468663 neu 07787 558244 Ebost: emma.maher@wlga.gov.uk 

 

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 07553 655939
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30