Adolygiad Cynllunio Datgarboneiddio Llywodraeth Leol Cymru – Rhwydwaith Gwres (CBS Pen-y-bont ar Ogwr)

Dydd Mercher, 22 Mehefin 2022 11:32:00

Yn Adolygiad Cynllunio Datgarboneiddio Llywodraeth Leol Cymru ar sefyllfa bresennol y Cynllunio Datgarboneiddio yn Llywodraeth Leol Cymru, dadansoddwyd yr ymyriadau a restrir yng nghynlluniau Datgarboneiddio cynghorau yn ôl pedwar maes blaenoriaeth, yn cynnwys Adeiladau, Symudedd a Chludiant, Caffael, a Defnydd Tir. Mae’r meysydd hyn yn adlewyrchu’r meysydd blaenoriaeth a nodwyd gan Lywodraeth Cymru yn eu hadroddiad Carbon Sero Net 2030 ar gyfer y sector cyhoeddus.  

 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wrthi’n datblygu prosiect Rhwydwaith Gwres Tref i leihau defnydd ynni drwy wresogi adeiladau. Mae’r Cyngor wedi sefydlu is-gwmni a fydd yn eiddo i’r awdurdod a bydd yn galluogi iddo gael mynediad at grant o £1 miliwn gan Lywodraeth y DU i ffurfio rhan o’r gyllideb gyfalaf £3.4 miliwn sydd ei hangen ar gyfer cam cyntaf y rhwydwaith.

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30