Adolygiad Cynllunio Datgarboneiddio Llywodraeth Leol Cymru - Adeiladau (CS Gâr)

Dydd Mercher, 19 Ionawr 2022 15:35:00

Yn Adolygiad Cynllunio Datgarboneiddio Llywodraeth Leol Cymru ar sefyllfa bresennol y Cynllunio Datgarboneiddio yn Llywodraeth Leol Cymru, dadansoddwyd yr ymyriadau a restrir yng nghynlluniau Datgarboneiddio cynghorau yn ôl pedwar maes blaenoriaeth, yn cynnwys Adeiladau, Symudedd a Chludiant, Caffael, a Defnydd Tir. Mae’r meysydd hyn yn adlewyrchu’r meysydd blaenoriaeth a nodwyd gan Lywodraeth Cymru yn eu hadroddiad Carbon Sero Net 2030 ar gyfer y sector cyhoeddus.  

 

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi ffurfio partneriaeth gydag Ameresco, cwmni gwasanaeth ynni, i nodi ystod o fesurau i leihau allyriadau carbon ar draws ystâd yr awdurdod. Rhagwelir y bydd Cam 1 o’r prosiect yn arbed 675 tunnell o CO2e bob blwyddyn.

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30