Staff WLGA

Enw Teitl Swydd Tim Cyfeiriad ebost
Anne Hubbard Cyfarwyddwr, Partneriaeth Mewnfudo Strategol Cymru Gwasanaethau cymdeithasol a thai anne.hubbard@wlga.gov.uk
Annette James Swyddog Gweinyddu Adnoddau annette.james@wlga.gov.uk
Barry Williams Cynorthwyydd Gwella - Gwastraff  Adfywio a'r ymgylchedd barry.williams@wlga.gov.uk
Catherine Davies Swyddog Polisïau - Dysgu Gydol Oes, Plant Dysgu Gydol Oes, Hamdden a Gwybodaeth catherine.davies@wlga.gov.uk
Holly Roberts Rheolwr Cyfathrebu a Digwyddiadau - Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogel Cymru 

Gwasanaethau cymdeithasol a thai

holly.roberts@wlga.gov.uk
Clover Rodrigues Swyddog Polisïau - Gwella a Llywodraethu Gwella a llywodraethu clover.rodrigues@wlga.gov.uk
Craig Mitchell Pennaeth Cefnogaeth Gwastraff Adfywio a'r ymgylchedd craig.mitchell@wlga.gov.uk
Daniel Hurford Pennaeth Polisïau - Gwella a Llywodraethu Gwella a llywodraethu daniel.hurford@wlga.gov.uk
Elaine Adams Swyddog Gweinyddu Gwasanaethau cymdeithasol a thai elaine.adams@wlga.gov.uk
Emma Maher Cydlynydd Ailgartrefu Ffoaduriaid Cymru Gwasanaethau cymdeithasol a thai emma.maher@wlga.gov.uk
Eve Swindley Uwch Swyddog Cymorth Adfywio a'r ymgylchedd eve.swindley@wlga.gov.uk
Erica Williams

Cydlynydd SSIE (Cymru) 

Gwasanaethau cymdeithasol a thai Erica.Williams@wlga.gov.uk
Gareth Thomas Cydlynydd Bwyd yn yr Ysgolion Dysgu Gydol Oes, Hamdden a Gwybodaeth gareth.thomas@wlga.gov.uk
Jason Rees Cynorthwywr Gweinyddol Adnoddau jason.rees@wlga.gov.uk
Jean-Francois Dulong Swyddog Materion Llifogydd a Dŵr Adfywio a'r ymgylchedd jean-francois.dulong@wlga.gov.uk
Jeannie Wyatt Williams Rheolwr Cynllun Atgyfeirio Cymru ar gyfer Ymarfer Corff Dysgu Gydol Oes, Hamdden a Gwybodaeth jeannie.wyattwilliams@wlga.gov.uk
Jenna Redfern Uwch Swyddog Cymorth Adnoddau Adnoddau jenna.redfern@wlga.gov.uk
Jim McKirdle Swyddog Polisïau - Tai Gwasanaethau cymdeithasol a thai jim.mckirdle@wlga.gov.uk
Jon Rae Cyfarwyddwr Adnoddau Adnoddau jon.rae@wlga.gov.uk
Graham Jones Pennaeth Cyflogaeth (Dros Dro) Adnoddau graham.jones@wlga.gov.uk
Jonathan Roberts Swyddog Gwella - Gwastraff Adfywio a'r ymgylchedd jonathan.roberts@wlga.gov.uk
Lee Pitt Swyddog Gwasanaethau Democrataidd Corfforaethol lee.pitt@wlga.gov.uk
Linda Pilgrim Swyddog Gweinyddu Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol Linda.Pilgrim@wlga.gov.uk
Liz Rose Cynghorydd Safonau Addysg a Hyfforddi Dysgu Gydol Oes, Hamdden a Gwybodaeth elizabeth.rose@wlga.gov.uk
Lowri Gwilym Rheolwr Tim - Ewrop ac Adfywio  Adfywio a'r ymgylchedd lowri.gwilym@wlga.gov.uk
Mari Thomas Swyddog Polisïau - Cyllid  Adnoddau mari.thomas@wlga.gov.uk
Millie Taylor Swyddog Prosiect Cymru dros Plant Milwyr Dysgu Gydol Oes, Hamdden a Gwybodaeth millie.taylor@wlga.gov.uk
Naomi Alleyne Cyfarwyddwr Materion Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai Gwasanaethau cymdeithasol a thai naomi.alleyne@wlga.gov.uk
Nathan Gardner Rheolwr Swyddfa Adnoddau nathan.gardner@wlga.gov.uk
Neville Rookes Swyddog Polisi - Amgylchedd Adfywio a'r ymgylchedd neville.rookes@wlga.gov.uk
Pierre Bernhard Grout Swyddog Cyswllt, ADEW   Dysgu Gydol Oes, Hamdden a Gwybodaeth pierre.bernhard-grout@wlga.gov.uk
Rachel Morgan Swyddog Polisïau - Diogelwch Cymunedol Gwasanaethau cymdeithasol a thai rachel.morgan@wlga.gov.uk
Richard Dooner Rheolwr Rhaglenni Adnoddau richard.dooner@wlga.gov.uk
Sam Smith Ysgrifenyddes y Prif Weithredwr Corfforaethol sam.smith@wlga.gov.uk
Sarah Titcombe Swyddog Polisïau a Materion Gwella - Gwasanaethau Democrataidd Gwella a llywodraethu sarah.titcombe@wlga.gov.uk
Silvi Spiegel

Uwch Swyddog Cymorth

Dysgu Gydol Oes, Hamdden a Gwybodaeth silvi.spiegel@wlga.gov.uk
Simon Wilkinson Swyddog Polisïau - Gwasanaethau Rheoleiddio Corfforaethol simon.wilkinson@wlga.gov.uk
Stephen Jones Cydlynydd Rhanbarthol, Gogledd Cymru Adnoddau stephen.jones@wlga.gov.uk
Chris Llewelyn Prif Weithredwr  Corfforaethol chris.llewelyn@wlga.gov.uk
Stewart Blythe Swyddog Polisïau Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd Gwasanaethau cymdeithasol a thai stewart.blythe@wlga.gov.uk

Dilwyn Jones

Rheolwr Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus  Gwella a llywodraethu dilwyn.jones@wlga.gov.uk
Tim Opie Swyddog Polisi - Dysgu Gydol Oes, Ieuenctid Dysgu Gydol Oes, Hamdden a Gwybodaeth tim.opie@wlga.gov.uk
Tim Peppin Cyfarwyddwr Materion Adfywio a Datblygu Cynaladwy Adfywio a'r ymgylchedd tim.peppin@wlga.gov.uk
Frances Rees Swyddog Datblygu Cenedlaethol dros Awtistiaeth (De Cymru) 

Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol

frances.rees@wlga.gov.uk
Sioned Thomas Swyddog Datblygu Cenedlaethol dros Awtistiaeth (Gogledd Cymru a Chanolbarth Cymru) 

Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol

sioned.thomas@wlga.gov.uk
Wendy Thomas

Arweinydd Proffesiynol Cenedlaethol dros Awtistiaeth  

Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol

wendy.thomas@wlga.gov.uk
Elaine Scale Swyddog Cefnogi Polisi NERS Dysgu Gydol Oes, Hamdden a Gwybodaeth elaine.scale@wlga.gov.uk
Huw Morgan Swyddog Prosiectau Arbennig Priffydd Adfywio a'r ymgylchedd huw.morgan@wlga.gov.uk
Karen Higgins Pennaeth y Gweithlu Adnoddau karen.higgins@wlga.gov.uk
Gaynor Williams Swyddog Cyllid Adnoddau / Dysgu Gydol Oes, Hamdden a Gwybodaeth gaynor.williams@wlga.gov.uk
Sabina Hussain Cydlynydd Plant ar eu Pen eu Hunain sy’n Ceisio Lloches - Cymru  Gwasanaethau cymdeithasol a thai sabina.hussain@wlga.gov.uk
Kieran Williams Swyddog Gweinyddu ac Ymchwil Dysgu Gydol Oes, Hamdden a Gwybodaeth kieran.williams@wlga.gov.uk
Emily Griffiths Uwch Swyddog Cymorth  Gwella a llywodraethu emily.griffiths@wlga.gov.uk
Janet Davies Swyddog Cymorth Gweinyddol  Adnoddau janet.davies@wlga.gov.uk
Lucy Sweet Swyddog Cyfathrebu - Cyhoeddiadau a Digwyddiadau Gwella a llywodraethu lucy.sweet@wlga.gov.uk
Gwawr James Deietegydd Cenedlaethol ar gyfer Deietau Arbennig mewn Ysgolion  Dysgu Gydol Oes, Hamdden a Gwybodaeth gwawr.james@wlga.gov.uk
Sharon Davies Pennaeth Addysg  Dysgu Gydol Oes, Hamdden a Gwybodaeth sharon.davies@wlga.gov.uk
Maria Bell Pennaeth Polisïau: Bwrdd Comisiynu Cenedlaethol  Gwasanaethau cymdeithasol a thai maria.bell@wlga.gov.uk
Ieuan Rees Cynorthwy-ydd Gweinyddol Prosiectau Arbennig Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol ieuan.rees@wlga.gov.uk
Lucy Richardson Swyddog Polisi: Bwrdd Comisiynu Cenedlaethol  Gwasanaethau cymdeithasol a thai lucy.richardson@wlga.gov.uk
Sam Hall Prif Swyddog Digidol Llywodraeth Leol Tîm Digidol Llywodraeth Leol Cymru sam.hall@wlga.gov.uk
Sarah Capstick Rheolwr Datblygu Busnes a Rhwydwaith - Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogel Cymru Gwasanaethau cymdeithasol a thai sarah.capstick@wlga.gov.uk
Joanna Goodwin Prif Swyddog Digidol

Tîm Digidol Llywodraeth Leol Cymru

joanna.goodwin@wlga.gov.uk
Bethan Gilson Swyddog Cyfathrebu, Ymchwil a Gwella Awtistiaeth Cenedlaethol Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol bethan.gilson@wlga.gov.uk
Tom Brame Ymchwilydd Defnyddwyr (Tîm Digidol) Tîm Digidol Llywodraeth Leol Cymru tom.brame@wlga.gov.uk
Kaarina Ruta Cynorthwydd Trafnidiaeth Adfywio a'r ymgylchedd kaarina.ruta@wlga.gov.uk
Paul Owens

Rheolwr Darparu Hyblyg

Tîm Digidol Llywodraeth Leol Cymru paul.owens@wlga.gov.uk
Elin Stock

Swyddog Polisi – Cwricwlwm i Gymru a Chymraeg yn Addysg 

Dysgu Gydol Oes, Hamdden a Gwybodaeth elin.stock@wlga.gov.uk
Jo Hendy Pennaeth y Rhaglen Wella Gwella a llywodraethu jo.hendy@wlga.gov.uk
Helen Hill Swyddog Cymorth - Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogel Cymru Gwasanaethau cymdeithasol a thai helen.hill@wlga.gov.uk
Jayne Wotton Uwch Swyddog Cymorth - 

Rhaglen Cefnogi Trosglwyddiad ac Adferiad

Adfywio a'r ymgylchedd jayne.wotton@wlga.gov.uk
Kirsty Jones Swyddog Datblygu Cenedlaethol dros Awtistiaeth Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol kirsty.jones@wlga.gov.uk
Aimee Sharratt Dadansoddwr Busnes Hyblyg Tîm Digidol Llywodraeth Leol Cymru aimee.sharratt@wlga.gov.uk
Emma Thomas Pennaeth Bwrdd Cymunedau Mwy Diogel - Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogel Cymru Gwasanaethau cymdeithasol a thai emma.thomas@wlga.gov.uk
Sarah Evans Reolwr Darparu Hyblyg  Tîm Digidol Llywodraeth Leol Cymru sarah.evans@wlga.gov.uk
Chris Sutton Swyddog Cefnogi Cyflenwi Ystwyth Tîm Digidol Llywodraeth Leol Cymru chris.sutton@wlga.gov.uk
Michael Smith Cydlynydd Prosiect Cynllun BN(O) Hong Kong  Gwasanaethau cymdeithasol a thai michael.smith@wlga.gov.uk
Glesni Haf Parry Swyddog Cyfathrebu (Y Cyfryngau a Chyfryngau Cymdeithasol)  Gwella a llywodraethu glesni.hafparry@wlga.gov.uk
Nathan Swain Swyddog Gwella Gwella a llywodraethu nathan.swain@wlga.gov.uk
Ann-Marie McCafferty Swyddog Gwella Gwella a llywodraethu annmarie.mccafferty@wlga.gov.uk
Joanna Wolfe Swyddog Arweiniol Cyfranogi SSCE Cymru Dysgu Gydol Oes, Hamdden a Gwybodaeth joanna.wolfe@wlga.gov.uk

Alexandra Gdula

Cydlynydd Bwyd a Hwyl Cenedlaethol

Dysgu Gydol Oes, Hamdden a Gwybodaeth alexandra.gdula@wlga.gov.uk
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 07553 655939
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30