Posts From Ionawr, 2024

“Hollbwysig” bod arian canlyniadol yn cael ei ddarparu i gynghorau Cymru yn llawn 

Yn ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth y DU am gyllid ychwanegol i gynghorau yn Lloegr, dywedodd y Cynghorydd Anthony Hunt (Torfaen), Llefarydd CLlLC dros Gyllid: “Mae’r cyhoeddiad heddiw y bydd cynghorau yn Lloegr yn derbyn £600m yn ychwanegol... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 24 Ionawr 2024 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion

Llywodraeth leol yn arwyddo i Siarter i helpu i symleiddio’r system fudd-daliadau yng Nghymru 

Mae siarter yn cael ei lansio heddiw i helpu i wella hygyrchedd y system fudd-daliadau ac i hybu trigolion cymwys i hawlio cefnogaeth hollbwysig. Cyd-ddyluniwyd Siarter Budd-daliadau Cymru gan ystod eang o randdeiliaid, gan gynnwys CLlLC ac... darllen mwy
 
Dydd Llun, 22 Ionawr 2024 Categorïau: Diwygio trefn y budd-daliadau Newyddion

Colli swyddi Tata yn “ergyd ysgytwol” yn lleol ac yn genedlaethol 

Mynegwyd pryderon difrifol gan arweinwyr cyngor ynghylch y cyhoeddiad heddiw gan gwmni dur Tata. Mewn cyfarfod o Fwrdd Gweithredol CLlLC, sy’n cynnwys pob un o’r 22 o gynghorau Cymru, siaradodd arweinwyr am eu pryder ynghylch y newyddion... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 19 Ionawr 2024 Categorïau: Datblygu economaidd, cynllunio, trafnidiaeth ac adfywio Newyddion

Cynghorau De Cymru yn Ymateb i Ymchwiliad i Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru 

Mewn ymateb i gyhoeddiad yr ymchwiliad annibynnol i Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru, mae’r 10 cyngor sy’n gweithredu yn ardal De Cymru wedi cyhoeddi’r datganiad a ganlyn: Fel arweinwyr cynghorau yn ardal Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru,... darllen mwy
 
Dydd Iau, 04 Ionawr 2024 Categorïau: Diogelwch cymunedau a thân ac achub Newyddion

CLlLC yn Ymateb i Ymchwiliad i Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru 

Mewn ymateb i gyhoeddiad yr ymchwiliad annibynnol i Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru, mae CLlLC wedi cyhoeddi’r datganiad a ganlyn: Mae CLlLC wedi’i siomi ac yn bryderus gyda chanfyddiadau’r ymchwiliad i ddiwylliant ac ymddygiad mewnol... darllen mwy
 
Dydd Iau, 04 Ionawr 2024 Categorïau: Diogelwch cymunedau a thân ac achub Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30