Posts From Mawrth, 2021

Cynghorau Cymru wedi ymrwymo i Gymru Wrth Hiliol 

Mae CLlLC a phob un o gynghorau Cymru wedi arwyddo addewid #DimHiliaethCymru cyn cyhoeddi Cynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol Cymru gan Lywodraeth Cymru ac i nodi Diwrnod Rhyngwladol y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Dileu Gwahaniaethu ar Sail... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 24 Mawrth 2021 Categorïau: Cydraddoldeb a chydlyniant cymunedol Newyddion

CLlLC yn croesawu cymorth ariannol estynedig tuag at reoli llifogydd ac erydu arfordirol  

Yn dilyn y Datganiad Ysgrifenedig heddiw gan Weinidog yr Amgylchedd ar y Rhaglen Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol ar gyfer 2021-2022, dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan (Rhondda Cynon Taf), Llefarydd yr Amgylchedd CLlLC: “Mae... darllen mwy
 
Postio gan
Lucy Sweet
Dydd Gwener, 19 Mawrth 2021 Categorïau: Newyddion

Cytuno ar gynlluniau’r dyfodol ar gyfer Diwrnod y Lluoedd Arfog yng Nghymru  

Mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru, mae CLlLC wedi bod yn gweithio gyda’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru i ddatblygu amserlen 5 mlynedd ar gyfer cynnal Diwrnod Cenedlaethol y Lluoedd Arfog yng Nghymru rhwng 2022 a 2026. O ganlyniad, mae... darllen mwy
 
Dydd Gwener, 19 Mawrth 2021 Categorïau: Newyddion

Croesawu tâl ychwanegol i weithwyr gofal cymdeithasol  

Croesawu tâl ychwanegol i weithwyr gofal cymdeithasol Yn dilyn cyhoeddiad gan Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar daliad o £500 (ar ôl didyniadau) i staff gofal cymdeithasol a’r GIG fe ddywedodd y Cynghorydd Huw David... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 17 Mawrth 2021 Categorïau: Newyddion

Cynghorau’n cytuno i weithredu uchelgeisiol i hybu amrywiaeth 

Cytunwyd ar raglen uchelgeisiol o ran Amrywiaeth mewn Democratiaeth gan CLlLC i sicrhau bod siambrau cyngor yn fwy cynrychiadol o’u cymunedau yn dilyn yr etholiadau lleol ym mis Mai 2022. Ar ddydd Gwener, ar drothwy Diwrnod Rhyngwladol y Menywod, ... darllen mwy
 
Dydd Llun, 08 Mawrth 2021 Categorïau: Democratiaeth leol a llywodraethu Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30