Posts in Category: Cyllid ac adnoddau

Ymateb CLlLC i gyhoeddiad Llywodraeth Cymru ar ddiwygio'r dreth gyngor  

Mewn ymateb i gadarnhad Llywodraeth Cymru ynghylch yr amserlen ar gyfer diwygio’r dreth gyngor, mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) yn cyhoeddi’r datganiadau canlynol gan arweinwyr grwpiau gwleidyddol: Y Cynghorydd Andrew Morgan... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 15 Mai 2024 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Tai

CLlLC yn rhybuddio am effaith ar gymunedau oherwydd diffyg buddsoddiad yng Nghyllideb y Gwanwyn  

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) wedi galw heddiw ar Lywodraeth y DU i ailystyried ei dyraniadau cyllidebol i fynd i’r afael ag anghenion dybryd cymunedau ledled Cymru, gan fynegi braw ynghylch y diffyg cyllid ar gyfer gwariant... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 06 Mawrth 2024 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion

Llywodraeth leol yn croesawu £25 miliwn, ond angen am gyllid cynaliadwy hir-dymor 

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) heddiw wedi croesawu’r cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru o £25m yn ychwanegol i awdurdodau lleol yn 2024-25. Ond mae CLlLC yn rhybuddio nad yw dal yn unman agos i fod yn ddigon i gwrdd â’r bwlch cyllidol o ... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 07 Chwefror 2024 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion

“Hollbwysig” bod arian canlyniadol yn cael ei ddarparu i gynghorau Cymru yn llawn 

Yn ymateb i gyhoeddiad Llywodraeth y DU am gyllid ychwanegol i gynghorau yn Lloegr, dywedodd y Cynghorydd Anthony Hunt (Torfaen), Llefarydd CLlLC dros Gyllid: “Mae’r cyhoeddiad heddiw y bydd cynghorau yn Lloegr yn derbyn £600m yn ychwanegol... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 24 Ionawr 2024 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion

Ymateb CLlLC i’r setliad llywodraeth leol 

Dywedodd y Cynghorydd Andrew Morgan OBE, Arweinydd CLlLC: “Roeddem ni’n gwybod y byddai hwn yn setliad heriol, ac yn cydnabod ymdrechion Llywodraeth Cymru wrth geisio amddiffyn gwasanaethau cyhoeddus rheng flaen i raddau. Ond llwm yw’r rhagolwg i ... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 20 Rhagfyr 2023 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion

Ymateb CLlLC i Gyhoeddiad Cyllid Llywodraeth Cymru Heddiw 

~/wlgas-response-to-today’s-welsh-government-finance-announcement
Nid yw’r rhain yn benderfyniadau hawdd, a byddem yn cefnogi’r Gweinidog i ddiogelu cyllid craidd llywodraeth leol yn 2023-24. Rydym hefyd yn cefnogi’r egwyddorion sylfaenol y mae Llywodraeth Cymru wedi’u cymhwyso i ddiogelu gwasanaethau rheng flaen, ... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 17 Hydref 2023 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion

CThEF yn annog contractwyr i beidio â chael eu twyllo gan arbed treth 

Mae Cyllid a Thollau EF (CThEF) yn annog contractwyr mewn ystod eang o swyddi ar draws llywodraeth leol i beidio â dioddef cam ar law hyrwyddwyr diegwyddor cynlluniau arbed treth. Arbed treth yw pan fo pobl yn plygu rheolau’r system dreth i... darllen mwy
 
Dydd Llun, 10 Ebrill 2023 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion

Llywodraeth Cymru wedi cefnogi cynghorau gyda’r setliad, ond penderfyniadau anodd yn parhau, dywed CLlLC 

Mae CLlLC wedi croesawu setliad cyllidebol y flwyddyn nesaf gan Lywodraeth Cymru ond yn rhybuddio y bydd penderfyniadau anodd yn dal i fod angen eu gwneud o ganlyniad i amgylchiadau economaidd heriol. Bydd cynghorau yn derbyn cynnydd cyfartalog... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 14 Rhagfyr 2022 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion

“Gobeithio am weld ymrwymiad Llywodraeth Cymru i wasanaethau lleol yn parhau” 

Gan edrych ymlaen i’r setliad llywodraeth leol i’w gyhoeddi gan Lywodraeth Cymru fory, dywedodd y Cynghorydd Anthony Hunt (Torfaen), Llefarydd CLlLC dros Gyllid: “Dros y misoedd diwethaf, rydyn ni wedi ei gwneud yn hollol glir y niwed sy’n... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 13 Rhagfyr 2022 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion

Datganiad yr Hydref: “Dyfodol gwasanaethau lleol yn y fantol” 

​Wrth edrych tuag at Ddatganiad yr Hydref heddiw, dywedodd y Cynghorydd Anthony Hunt (Torfaen), Llefarydd CLlLC dros Gyllid ac Adnoddau:
“Mae dyfodol gwasanaethau pob dydd sy’n cael eu dibynnu arnyn nhw bob dydd yn y fantol, megis ysgolion, gofal cymdeithasol, gwasanaethau amgylcheddol, llyfrgelleodd, gwasanaethau ieuenctid a diogelu’r cyhoedd. “Mae cynghorau yn delio gyda... darllen mwy
 
Dydd Iau, 17 Tachwedd 2022 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30