Rhaglen Gefnogi Trosglwyddiad ac Adferiad

Mae’r Rhaglen Gefnogi Trosglwyddiad ac Adferiad, wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru, yn darparu cymorth i Awdurdodau Lleol wrth iddynt weithio tuag at ddod yn garbon net sero erbyn 2030.

 

Gan ganolbwyntio ar y pedwar thema allweddol o fap llwybr datgarboneiddio Llywodraeth Cymru; adeiladau, defnydd tir, cludiant a chaffael, bydd y rhaglen yn darparu ystod o gefnogaeth gan gynnwys pecynnau gwaith, ymchwil wedi’i gomisiynu ar ymyraethau i gyflawni sero net, hyfforddiant i adeiladu gwybodaeth ac arbenigedd, a digwyddiadau i hwyluso rhannu arferion da. 

 

Bydd y dudalen gwe yn cael ei diweddaru yn rheolaidd gyda gwybodaeth ar y rhaglen ac yn darparu banc o adnoddau i gefnogi Awdurdodau Lleol ar y siwrnai tuag at ddatgarboneiddio.


I gael rhagor o wybodaeth ar y Rhaglen Gefnogi Trosglwyddiad ac Adferiad, cysylltwch â Jenny Lloyd, Cydlynydd y Rhaglen jenny.lloyd@wlga.gov.uk

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : ymholiadau@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30