Posts in Category: Gwasanaethau cymdeithasol

CLlLC yn Ymateb i Adroddiad y Prif Gynghorydd Gwyddonol dros Iechyd Edrych ar y Pwysau Tebygol ar y GIG dros y 10 i 25 Mlynedd Nesaf 

Mae WLGA yn ymateb i adroddiad y Prif Gynghorydd Gwyddonol dros Iechyd sy’n edrych ar y pwysau tebygol ar y GIG dros y 10 i 25 mlynedd nesaf. Mae adroddiad ddoe yn dangos yr effaith y bydd poblogaeth sy’n tyfu ac yn heneiddio ynghyd â... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 11 Hydref 2023 Categorïau: Gwasanaethau cymdeithasol Newyddion

CLlC yn Croesawu Arolwg Gweithlu Gofal Cymdeithasol ac yn Galw am Fwy o Fuddsoddiad yn y Gweithlu 

Yn gynharach eleni, ymgymerodd Gofal Cymdeithasol Cymru â’r arolwg Cymru gyfan cyntaf o’r gweithlu gofal cymdeithasol cofrestredig gyda’r canlyniadau’n cael eu cyhoeddi heddiw. Wrth ymateb i arolwg Gofal Cymdeithasol Cymru o’r gweithlu... darllen mwy
 
Dydd Iau, 05 Hydref 2023 Categorïau: Gwasanaethau cymdeithasol Gweithlu Newyddion

CLlLC yn Galw ar Lywodraeth y DU i Flaenoriaethu Gofal Cymdeithasol a Buddsoddi mewn Gwasanaethau Ymyrraeth Gynnar ac Ataliol 

Yn dilyn y cynhadledd flynyddol wythnos diwethaf, mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) wedi ysgrifennu at weinidogion ynglŷn â darparu gofal cymdeithasol yng Nghymru yn y dyfodol. Mae’r llythyr yn manylu weledigaeth hirdymor... darllen mwy
 
Dydd Iau, 21 Medi 2023 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Gwasanaethau cymdeithasol Newyddion

Gall gofal cymdeithasol helpu i amddiffyn y GIG am y 75 mlynedd nesaf 

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) wedi adnewyddu ei alwad am fwy o fuddsoddiad mewn gofal cymdeithasol i helpu’r gwasanaeth iechyd wrth i’r genedl ddathlu 75 mlynedd ers dyfodiad y GIG. Dywedodd y Cynghorydd Huw David OBE... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 05 Gorffennaf 2023 Categorïau: Gwasanaethau cymdeithasol Newyddion

"Rhaid cael ymdrech ar y cyd i ddatrys heriau iechyd a gofal cymdeithasol" 

Ymatebodd llefarwyr CLlLC dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol heddiw i adroddiad Conffederasiwn GIG Cymru sy’n amlygu’r heriau o fewn gofal cymdeithasol. Dywedodd y Cynghorydd Llinos Medi (Ynys Môn): “Mae llywodraeth leol wedi bod yn glir... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 28 Medi 2022 Categorïau: Gwasanaethau cymdeithasol Newyddion

CLlLC yn croesawu Bonws Gofal Cymdeithasol 

Mae CLlLC wedi croesawu cyhoeddiad Llywodraeth Cymru eu bod am ddarparu £96m i roi taliad ychwanegol o £1,000 i filoedd o weithwyr gofal cymdeithasol, sy'n cyd-fynd â chyflwyno'r cyflog byw go iawn, Dywedodd y Cynghorydd Huw David... darllen mwy
 
Dydd Llun, 14 Chwefror 2022 Categorïau: Cyllid ac adnoddau Gwasanaethau cymdeithasol Newyddion

CLlLC yn ymateb i feirniadaeth gan Fforwm Gofal Cymru 

Mae CLlLC wedi amddiffyn cynghorau a’r gweithlu gofal cymdeithasol ymroddgar yn dilyn sylwadau sarhaus a di-sail a wnaed gan Fforwm Gofal Cymru mewn ymateb i gyhoeddiad cadarnhaol Llywodraeth Cymru am fwy o gyllid ar gyfer gofal cymdeithasol. ... darllen mwy
 

Diwrnod Hawliau Gofalwyr: CLlLC yn diolch i ofalwyr mewn blwyddyn heriol tu hwnt 

​Yn nodi Diwrnod Hawliau Gofalwyr heddiw, dywedodd y Cynghorydd Huw David (Pen-y-bont ar Ogwr), Llefarydd CLlLC dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol:
“Ni fyddai ein system gofal yn gallu goroesi heb gyfraniad gofalwyr di-dal, sydd yn darparu cefnogaeth hollbwysig i bobl bob dydd. Ar Ddiwrnod Hawliau Gofalwyr heddiw, hoffwn ddweud diolch enfawr ar ran bawb o fewn llywodraeth leol i’r holl ofalwyr... darllen mwy
 
Dydd Iau, 26 Tachwedd 2020 Categorïau: Gwasanaethau cymdeithasol Newyddion

Adroddiad Senedd ar effaith coronafeirws ar ofal cymdeithasol yn cael ei groesawu gan llywodraeth leol 

Yn ymateb i adroddiad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ar effaith coronafeirws ar iechyd a gofal cymdeithasol hyd yma dywedodd y Cynghorydd Huw David (Penybont ar Ogwr), Llefarydd CLlLC dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol: “Mae... darllen mwy
 
Dydd Iau, 09 Gorffennaf 2020 Categorïau: Gwasanaethau cymdeithasol Newyddion

Rhan i bob partner ei chwarae i sicrhau cynaliadwyedd cyllidebol y sector gofal, meddai CLlLC 

Mae angen i bartneriaid dynnu ynghyd i helpu i sicrhau cynaliadwyedd ariannol y sector gofal cymdeithasol, yn ôl arweinwyr cyngor yng Nghymru. Mae galw eithriadol a chostau ychwanegol dros nifer o flynyddoedd wedi rhoi gwasanaethau gofal... darllen mwy
 
Dydd Llun, 22 Mehefin 2020 Categorïau: Gwasanaethau cymdeithasol Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 02920 468680
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30